TEAM 4 architecten maakt ontwerp De Tirrel

TEAM 4 architecten maakt ontwerp De Tirrel

Dinsdag 5 september 2017

De zomer is feestelijk ingeluid met de officiële start van de samenwerking tussen TEAM 4 architecten en de Tirrel. Team 4 gaat het ontwerp maken voor dit unieke project ,waar kinderen en ouderen samen in één gebouw gaan. Wonen met zorg wordt gecombineerd met onderwijs. Dit wordt verrijkt met opvang, buurthuis, sport, revalidatie en een therapiebad. Het wordt een gebouw voor iedereen, van 0 tot 110 jaar, waar iedereen er toe doet. Dat wat alles met elkaar verbindt is de grote meerwaarde van de Tirrel.

De Tirrel komt in Winsum, op de locatie waar nu De Twaalf Hoven staat. Het wordt een gebouw waar het dorpse karakter herkenbaar is. De belevingswereld van bewoners en gebruikers zal herkenbaar zijn in de verschillende domeinen. Een dementie-vriendelijke omgeving en gepersonaliseerd leren zijn belangrijke elementen hierin.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwerp. Eind 2017 zal de ontwerpfase gereed zijn. Meer weten over De Tirrel? Kijk dan op www.detirrel.nl.

Het laatste nieuws

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

De Groninger Bodembeweging houdt a.s. vrijdag, 19 januari, een demonstratieve fakkeloptocht in de stad Groningen. Bij deze een oproep tot deelname vanuit De Hoven.

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen.Het bedrag wordt gebruikt als bijdrage voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden.

Artikel Dagblad van het Noorden - 4 januari 2018

In het Dagblad van het Noorden van 4 januari j.l. is uitgebreid aandacht besteed aan het landelijk experiment om te komen tot een nieuwe verantwoordingsmethode in de zorg. 9 bewoners en medewerkers van Vliethoven nemen deel aan dit experiment.

Artikel Ommelander Courant  - de Tirrel

Artikel Ommelander Courant - de Tirrel

In de Ommelander Courant van 10 december jl. is een uitgebreid achtergrondartikel verschenen over de Tirrel.