Waarderingsroos voor vrijwilligers Alegunda Ilberi

Waarderingsroos voor vrijwilligers Alegunda Ilberi

Dinsdag 7 november 2017

De Waarderingsroos is een nieuw initiatief van de gemeente Bedum, waarbij elke twee maanden een ander initiatief wordt gewaardeerd. Samen vormen de waarderingsrozen een boeket van waardevolle Bedumer initiatieven op het terrein van vrijwillige inzet. Hiermee drukt de gemeente Bedum haar grote waardering uit voor de inzet van vrijwilligers.   Op 16 oktober jl. werd door wethouder Menne van Dijk als verrassing de eerste Waarderingsroos uitgereikt aan de vrijwilligers van de wandelgroep van Alegunda Ilberi.

Iedere maandagmiddag wordt er door een groep vrijwilligers met en voor bewoners een (rolstoel)wandeling georganiseerd, met steeds een andere route en pauzeplaats. Na de wandeling op maandag 16 oktober werd de wandelgroep verrast met de Waarderingsroos.

In een kring van bewoners en vrijwilligers sprak Menne van Dijk z’n grote waardering uit voor de wandelgroep. De groep is gestart in 2015, op initiatief van Joost Boskamp en sindsdien wordt er, bij acceptabel weer, gewandeld met bewoners. Vanuit Alegunda Ilberi zorgt Lydia de Poel voor een goed georganiseerde koppeling van vrijwilligers en bewoners.

Hoezeer deze activiteit wordt gewaardeerd, blijkt uit een uitspraak van één van de bewoners: “Voor mij is maandag de mooiste dag van de week want dan gaan we gezellig met z’n allen op pad!”

De wethouder overhandigde, naast een grote witte roos, een oorkonde en enkele waardebonnen. De vrijwilligers ontvingen allen een kleinere roos en een mini-oorkonde. Alegunda trakteerde op een hapje en een drankje.

Het laatste nieuws

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

De Groninger Bodembeweging houdt a.s. vrijdag, 19 januari, een demonstratieve fakkeloptocht in de stad Groningen. Bij deze een oproep tot deelname vanuit De Hoven.

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen.Het bedrag wordt gebruikt als bijdrage voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden.

Artikel Dagblad van het Noorden - 4 januari 2018

In het Dagblad van het Noorden van 4 januari j.l. is uitgebreid aandacht besteed aan het landelijk experiment om te komen tot een nieuwe verantwoordingsmethode in de zorg. 9 bewoners en medewerkers van Vliethoven nemen deel aan dit experiment.

Artikel Ommelander Courant  - de Tirrel

Artikel Ommelander Courant - de Tirrel

In de Ommelander Courant van 10 december jl. is een uitgebreid achtergrondartikel verschenen over de Tirrel.