De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

Woensdag 10 januari 2018

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen, zo is dinsdag bekend geworden. Het bedrag wordt gebruikt als bijdrage voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden maar die wel de leefbaarheid, ontmoeting en zorginfrastructuur ten goede komen. De subsidie wordt toegekend uit het provinciale uitvoeringsprogramma leefbaarheid, onderdeel zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten en bewonersinitiatieven zorg. De NCG (1,1 miljoen) en de Regio Groningen-Assen (65.000 euro) lieten door middel van bijdragen al eerder blijken de ambities van harte te ondersteunen om in Winsum op een unieke manier primair onderwijs, verpleeghuiszorg en vrijetijdsbesteding te combineren. 

Winsumer wethouder Harmannus Blok:“We zijn ontzettend blij met deze subsidies en het enthousiasme dat ook bij deze instanties is ontstaan om de Tirrel tot een succes te maken. We konden met elkaar al een beter gebouw maken dan voor iedere partij apart mogelijk was. Maar we hebben een grotere ambitie. Nu ook nog aanvullende financiën beschikbaar zijn gesteld, kunnen we samen een centrum realiseren waarbij het welbevinden van bewoners, families, kinderen en buurtbewoners centraal staat. Samen met de scholen, De Twaalf Hoven en de wijk.”  

Ontmoeten
De 500.000 euro subsidie van de provincie wordt ingezet voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden, maar die wel de leefbaarheid, ontmoeting en zorginfrastructuur ten goede komen, zoals de algemene ontmoetingsruimtes voor iedereen, het restaurant en de inrichting.  

Directeur-bestuurder van De Hoven Jannie Nijlunsing: “Het behouden van een zorgvoorziening zoals De Twaalf Hoven, is niet alleen voor het dorp Winsum maar voor de hele regio van groot belang. Het biedt de mogelijkheid voor kwetsbare ouderen met meervoudige en complexe zorgvragen tot in de laatste fase van het leven in onze regio en in de eigen sociale omgeving intensieve zorg te krijgen. We willen graag dat kwetsbare ouderen bij de samenleving betrokken blijven. Juist aan de algemene ruimtes waar iedereen welkom is, daar waar de meest waardevolle ontmoeting plaatsvindt, kunnen we nu dat extra beetje meer geven.”  

Over de Tirrel
In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak. De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente Winsum realiseren het project gezamenlijk. Binnen de Tirrel kunnen straks kwetsbare ouderen wonen of revalideren, kinderen naar school gaan en mensen uit de wijk een kopje koffie drinken of sporten. De Tirrel staat ook open voor andere partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het concept. Meer informatie op www.detirrel.nl.

 

 

 

Het laatste nieuws

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

De Groninger Bodembeweging houdt a.s. vrijdag, 19 januari, een demonstratieve fakkeloptocht in de stad Groningen. Bij deze een oproep tot deelname vanuit De Hoven.

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen.Het bedrag wordt gebruikt als bijdrage voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden.

Artikel Dagblad van het Noorden - 4 januari 2018

In het Dagblad van het Noorden van 4 januari j.l. is uitgebreid aandacht besteed aan het landelijk experiment om te komen tot een nieuwe verantwoordingsmethode in de zorg. 9 bewoners en medewerkers van Vliethoven nemen deel aan dit experiment.

Artikel Ommelander Courant  - de Tirrel

Artikel Ommelander Courant - de Tirrel

In de Ommelander Courant van 10 december jl. is een uitgebreid achtergrondartikel verschenen over de Tirrel.