Clienten en familie

Visie De Hoven

De Hoven biedt wonen met verzorging en behandeling (intramuraal wonen). Het verblijf is kortdurend als mensen voor terminale zorg komen, moeten herstellen of revalideren. Het verblijf is langdurend als mensen vanwege  bijvoorbeeld dementie, fysieke klachten of Korsakov niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Voor deze kwetsbare mensen met complexe zorgvragen biedt De Hoven een leefomgeving waarin mensen op hun eigen wijze kunnen wonen of revalideren. De Hoven vindt het belangrijk dat bewoners en hun familie zelf betekenis kunnen blijven geven aan het leven. De zorg en huisvesting moeten veilig zijn en kwaliteit bieden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke zorgvragen.

Bij lichtere zorgvragen kan men in aanmerking komen voor professionele zorg, maar wordt de zorg in de eigen (huur) woning gegeven. Naast de revalidatiezorg en kortdurend verblijf.  Voor kortdurende zorg na een ziekenhuisbehandeling of om een opname in een ziekenhuis te voorkomen, kunt u ook bij De Hoven terecht. Hebt u een indicatie voor langdurige zorg en woont u thuis, maar hebt u tijdelijk opvang nodig in één van onze huizen, dan is dat uiteraard mogelijk. 
Op onze locaties zijn er mogelijkheden voor partners om mee te verhuizen naar het verpleeg -of verzorgingshuis. Heeft u hier specifieke vragen over, dan kunt u contact opnemen met de manager van de locatie.
Het is mogelijk om, tegen geringe kosten, te logeren in onze huizen. We verwijzen u hiervoor naar de actuele prijslijst.

De Hoven vindt dat de mensen die bij ons wonen of revalideren moeten kunnen doorgaan met het leven, op de wijze die past bij hun levensfase. Ook als mensen heel kwetsbaar worden, is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie en vrienden kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. Het welbevinden van ouderen en mensen met Korsakov staat daarom centraal in onze zorg. We nodigen familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven.

Om de zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren maken wij gebruik van diverse vormen van domotica (techniek in huis).

Er is plaats...

Mocht u besloten hebben bij De Hoven te komen wonen of te revalideren, dan hopen wij u zo spoedig mogelijk te mogen verwelkomen.

Voor sommige locaties van De Hoven geldt een beperkte wachtlijst. Voor actuele informatie hierover klik hier. Natuurlijk is het altijd mogelijk om met ons hierover contact te hebben. We helpen u graag met het zoeken naar mogelijkheden. 
Wij hebben geen wachttijd als u een wijkverpleegkundige van De Hoven vraagt voor zorg.

LocatieContactgegevensLocatiemanager
Verpleeghuis De Twaalf HovenMeeden 1 9951 HZ Winsum 0595 446000Marianne van den Broek
Verpleeghuis VliethovenZwet 9 9932 AA Delfzijl 0596 618944Tom Bloeming Tijdelijk: Jan Dijkstra
Zorgcentrum WinkheemBorgweg 48 9951 BG Winsum 0595 441358Jan Dijkstra
Zorgcentrum Alegunda IlberiProf. Boermastraat 2 9781 JS Bedum 050 3012410Alex Jan Rollema
Zorgcentrum DamsterheerdHeerdlaan 2 9901 CC Appingedam 0596 693999Hendrik Dokter
Zorgcentrum ViskenijGebroeders Gootjesstraat 2 9953 PW Baflo 0595 421400/06 46193111Klary Schepel