Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

Woensdag 17 januari 2018

Beste mensen,

 De Groninger Bodembeweging houdt, naar aanleiding van de aardbeving maandag in Zeerijp, op vrijdag 19 januari a.s. om 19.30 uur een demonstratieve fakkeloptocht in de stad Groningen. Vorig jaar was er ook een fakkeloptocht met ongeveer 5000 deelnemers. De GBB mikt nu op een nog grotere deelname.

De Hoven is er voor de Groningers, we voelen ons nauw verbonden met elkaar. We ervaren zelf de gevolgen van de gaswinning of we zien wat dat met onze mensen in onze voorzieningen doet: onzekerheid, gevreesde  verhuizingen en ongerustheid over kinderen en kleinkinderen. En dat baart ons al lange tijd zorgen.

We hebben daarom met een aantal mensen besloten om a.s. vrijdag als groep, namens De Hoven, mee te lopen in de fakkeloptocht.

Wil je ook meelopen, loop dan mee!

We verzamelen ons om 19.00 uur bij De Martinitoren.
Uiteraard zijn familieleden en vrienden ook van harte welkom. 

We hopen met zo veel mogelijk mensen dan naar de Vismarkt te lopen. 

Hartelijke groeten, 

J.M.M. Hooymans, voorzitter Raad van Toezicht
M. Hoenders, voorzitter Centrale Cliëntenraad
H. Hage, voorzitter Ondernemingsraad
J.H. Nijlunsing, directeur-bestuurder                                                                   

Het laatste nieuws

Provinciale subsidie voor projecten die zorg en leefbaarheid verbeteren

Provinciale subsidie voor projecten die zorg en leefbaarheid verbeteren

500.000 euro subsidie van de provincie voor Geriatrisch expertisenetwerk De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Lentis.

Ministerie van VWS enthousiast over regionale ketenstage Verpleegkunde

Ministerie van VWS enthousiast over regionale ketenstage Verpleegkunde

Ministerie van VWS enthousiast over regionale ketenstage Verpleegkunde Op dinsdag 17 april 2018 heeft Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van VWS, een werkbezoek gebracht aan de Academie voor Verpleegkunde. Hij zich informeren over de Ketenstage.

Veel belangstelling voor College Tour De Hoven

Veel belangstelling voor College Tour De Hoven

Deze week vond, in het kader van De Week van Zorg en Welzijn, op twee van onze locaties, College Tour De Hoven plaats. Tijdens deze College Tour spraken diverse collega's met veel passie over hun vak. De belangstelling was groot.

Artikel Groene Amsterdammer 8 februari 2018:  De Groningse burger neemt het heft in handen 'Volgend jaar gaan we bouwen'

Artikel Groene Amsterdammer 8 februari 2018: De Groningse burger neemt het heft in handen 'Volgend jaar gaan we bouwen'

In De Groene Amsterdammer van 8 februari 2018 staat een artikel over Groningen. Met als titel: 'De Groningse burger neemt het heft in handen 'Volgend jaar gaan we bouwen'. In dit artikel wordt onder andere over de Tirrel gesproken.