Provinciale subsidie voor projecten die zorg en leefbaarheid verbeteren

Donderdag 17 mei 2018

PERSBERICHT

Groningen, 17 mei 2018

Provincie kent aan 11 leefbaarheids- en zorgprojecten subsidies toe

In de voorjaarsronde van de leefbaarheids- en zorgsubsidies van de provincie Groningen krijgen 11 projecten een eenmalige subsidie toegekend. De projecten dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid en het zorgaanbod in dorpen en streken in de provincie Groningen. Het totaal van de toegekende subsidies bedraagt 1.715.633 euro.

Dorpshuizen

Aan vijf stichtingen van dorpshuizen zijn subsidiebedragen tussen de 100.000 en 275.000 euro toegekend. In De Wilp wordt dorpshuis Op de Welle verbonden met de naastgelegen Plantsoenkerk. In Bierum wordt van de bestaande sportzaal een dorpshuis gemaakt, zodat ook Bierum een eigen multifunctioneel dorpshuis krijgt. Het huidige dorpshuis in Westerbroek wordt omgevormd tot een eigentijds en toekomstbestendig dorpshuis waarin een multifunctionele zaal komt. Met heel veel inzet van bewoners van Noordlaren wordt de voormalige school De Rieshoek omgevormd naar een belangrijke dorpsvoorziening. Daarbij blijft het gemeentelijke monument behouden voor Noordlaren.

Het dorpshuis in Zuidwolde wordt verbouwd tot een toekomstbestendige accommodatie met een brede zorgfunctie. Onder één dak wordt samengewerkt met de huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, apotheek en het vrijwilligersnetwerk van Burenhulp Zuidwolde. In Holwierde is in de DorpsSuperrr een apotheekhoudende huisarts en een winkel met dagbesteding gehuisvest. De stichting Dorpshuis gaat het pand aanpassen en verduurzamen zodat de voor het dorp belangrijke voorzieningen behouden blijven.

Ouderenzorg netwerk DAL gemeenten

In de drie DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) gemeenten is de komende jaren een groeiende behoefte aan medische zorg voor ouderen. Daarnaast is er een afname te zien in de beschikbaarheid van mantelzorgers en zorgprofessionals. Om dat tij te keren hebben de organisaties De Hoven, Lentis en de Zonnehuisgroep Noord het initiatief genomen om de zorg voor kwetsbare ouderen op een toekomstbestendige manier vorm te geven. De organisaties gaan samenwerken binnen een geriatrisch Expertise netwerk. Teams binnen dit netwerk bieden behandeling, consultatie en advies aan bewoners in verpleeghuizen en woon-zorgvoorzieningen maar ook aan thuiswonende inwoners. De provincie draagt met een subsidie van 500.000 euro bij aan het opzetten van dit netwerk waardoor innovatieve toekomstgerichte oplossingen geboden kunnen worden in het steeds ijler wordende zorglandschap.

Aan twee andere zorgprojecten wordt financiële ondersteuning geboden. In Hoogezand wordt het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer opgezet dat gaat functioneren als een zogenaamde anderhalvelijnszorg-  en basisziekenhuiszorg voorziening. Om de noodzakelijke transitie op de ontwikkeling van gezondheidszorg, ziekenhuiszorg met het sociale domein vorm te geven ondersteunt de provincie dit traject.

In het project 'Zorg dat Peebos werkt, met mekaar!' wordt de bouw van een multifunctioneel zorg-werk-leer- ontmoeting- en innovatiecentrum gerealiseerd. Het centrum maakt verbinding tussen de semipermanente unit van De Zijlen, de Werkschuur van Staatsbosbeheer en de Theetuin. Het gebouw wordt optimaal toegankelijk gemaakt zodat het uitnodigt tot ontmoeten en samenwerken.

De provincie Groningen ondersteunt een onderdeel van het totale centrumplan voor Tolbert door het mogelijk te maken om twee bovenwoningen aan te kopen en te slopen. Het centrumplan behelst onder andere de verhuizing van de supermarkt naar de plek waar drie bedrijfspanden (en de bovenwoningen) worden gesloopt. Het centrum van Tolbert krijgt door het centrumplan een belangrijke impuls die de leefbaarheid verhoogd. Tot slot draagt de provincie bij aan het project Automaatje in de gemeente Westerwolde. De gemeente gaat experimenteren met de ANWB-applicatie met de Op-StapBus die 55-plussers in groepen vervoert naar uitjes.

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie: 050 - 316 41 29. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06 - 22 66 84 47.

Bijlagen

Toegekende subsidies:

1. € 143.730 aan Stichting Dorpshuis Garmerwolde t.b.v. Vernieuwing en versterking Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde.

2. € 101.777 aan Stichting Dorpshuis Op de Welle t.b.v. Integratie Plantsoenkerk & Dorpshuis Op de Welle.

3. € 200.000 aan Stichting Dorpshuis Bierum t.b.v. Dorpshuis Bierum.

4. € 59.493 aan Stichting behoud en beheer De Rieshoek t.b.v. De Rieshoek.

5. € 100.000 aan Gemeente Leek t.b.v. Centrumplan Tolbert.

6. € 275.000 aan Stichting Dorpshuis Zuidwolde t.b.v. Brede zorgfunctie voor en door het dorp.

7. € 165.000 aan Stichting Dorpshuis De Heekt t.b.v. DorpsSuperrr Holwierde.

8. € 500.000 aan De Hoven t.b.v. Geriatrisch Expertise Netwerk voor ouderen in de DAL-gemeenten.

9. € 100.675 aan Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA t.b.v. Transmurale Zorg Midden- Groningen.

10. € 39.325 aan Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Gemeente Grootegast t.b.v. Zorg dat Peebos werkt, met mekaar!

11. € 30.633 aan Gemeente Westerwolde t.b.v. ANWB Automaatje Westerwolde.

Het laatste nieuws

De Hoven ambassadeur Jongertop

De Hoven ambassadeur Jongertop

De Hoven aanwezig op Jongerentop

Provincie investeert in leefbaarheid

Provincie investeert in leefbaarheid

Met subsidie aan vijftien projecten investeert de provincie Groningen ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid.

Stem op de Tirrel! De Tirrel doet mee aan verkiezing VPRO Tegenlicht

Stem op de Tirrel! De Tirrel doet mee aan verkiezing VPRO Tegenlicht

Stem op de Tirrel! De Tirrel doet mee aan verkiezing VPRO Tegenlicht

Gemeente Delfzijl zet in op meer groepsactiviteiten voor ouderen

Gemeente Delfzijl zet in op meer groepsactiviteiten voor ouderen

Gemeente Delfzijl zet in op meer groepsactiviteiten voor ouderen Op donderdag 11 april 2019 ondertekende wethouder Meindert Joostens een overeenkomst met de zorgorganisaties Noorderzorg en De Hoven.