Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Woensdag 14 oktober 2020

Tijdelijke sluiting De Twaalf Hoven beëindigd
Vorige week zijn een paar medewerkers van De Twaalf Hoven positief getest op corona. Meteen daarna is gestart met bron –en contactonderzoek en zijn vrijwel alle betrokken medewerkers en bewoners getest. Een paar bewoners zijn bij dit onderzoek positief getest. De overige testen waren allen negatief.
Inmiddels is de tijdelijke sluiting van De Twaalf Hoven beëindigd.
Voor het bezoek aan de woningen van bewoners met een positieve testuitslag geldt tijdelijk een beperkte bezoekregeling. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

Landelijke maatregelen
Landelijk is het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen tijd in hoog tempo gestegen. Daarom zijn op 13 oktober jl. nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd. In dit overzicht kunt u de maatregelen lezen die nu gelden.

Extra preventieve maatregelen
Uit voorzorg hebben we besloten dat In alle locaties van De Hoven vanaf binnenkomst tot vertrek door alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers een mondneuskapje wordt gedragen (type IIR).
Voor bezoekers liggen bij de ingang van de locatie mondneuskapjes.
Voor uitleg van het juist gebruik van een mondneuskapje klik hier.

Naar aanleiding van de aangescherpte landelijke maatregelen, geldt vanaf nu dat per bewoner/cliënt maximaal 3 bezoekers per dag welkom zijn, exclusief kinderen t/m 12 jaar.


Voor het bezoek blijft gelden:

- Bij binnenkomst en als tijdens het bezoek het gezicht wordt aangeraakt,
gaat men de handen wassen.
- Het bezoek is op het appartement, de kamer of buiten en komt
minimaal in de gezamenlijke huiskamers.
- Het bezoek neemt de kortste route naar de kamer/appartement en gaat
verder niet door het gebouw.
Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk in het appartement.
(met uitzondering van de aanvullende maatregelen in kleinschalig
wonen De Twaalf Hoven).


Overige maatregelen
Er vindt geen mobiliteit meer plaats van medewerkers tussen locaties. Medewerkers blijven tot nader orde op hun ‘vaste’ standplaats of werken vanuit huis, tenzij dat echt niet mogelijk is. Overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.

Daarnaast vragen we iedereen om de eigen mobiliteit zoveel mogelijk te beperken. Vermijd of beperk zoveel als mogelijk privébezoek aan grote bijeenkomsten en aan familie en vrienden waarvoor gereisd moet worden. Als het niet hoeft, reis dan niet naar bestemmingen buiten de regio. Dat geldt ook omgekeerd; vermijd zoveel mogelijk ontvangst van familie en vrienden als zij ervoor moeten reizen of uit regio’s met veel besmettingen komen.

Belangrijk blijft!
Naast het preventieve gebruik van mondkapjes, is het van belang dat iedereen de maatregelen in acht blijft nemen. Hoewel deze inmiddels vast bij iedereen bekend zijn, blijven we deze herhalen om besmetting thuis en bij ons te voorkomen:

  • Klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen, ook blij lichte klachten.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Ga weg als het druk is.
  • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.


Op alle locaties hangen posters waarop de maatregelen staan vermeld!

Alleen samen houden we Corona onder controle!

Registratie bij binnenkomst

Om bij een mogelijke besmetting het bron- en contactonderzoek goed uit te kunnen voeren, vragen wij iedere bezoeker bij binnenkomst een aantal gegevens in te vullen op een formulier en dit in een afgesloten box te deponeren. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na twee weken (als er geen sprake is van besmetting) vernietigd.

Rondleiden van toekomstige bewoners en/of verwanten is weer mogelijk (maximaal 2 personen), met toepassing van de bovenstaande richtlijnen voor bezoek.

Wees alert! Heeft u lichte klachten, kom niet op bezoek en laat u zo snel mogelijk testen.

Op deze wijze proberen we met elkaar corona buiten de locaties te houden.


Algemene informatie

Algemene actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM en de GGD Groningen. Op de website Steffie worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd. Daar vindt u ook de nodige informatie over corona.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan het Coronateam via coronateam@dehoven.nl.

Het laatste nieuws

Artikel Dagblad van het Noorden : Miljoenen operatie zorg draait om samenwerken!

Artikel Dagblad van het Noorden : Miljoenen operatie zorg draait om samenwerken!

De bouw van de Tirrel gaat door!

De bouw van de Tirrel gaat door!

Wij zijn blij met het raadsbesluit van de gemeente Hogeland gisteravond, 13 oktober. De bouw van de Tirrel kan doorgaan, de aannemer kan nu aan de slag.

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Landelijk is het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen tijd in hoog tempo gestegen. Daarom zijn er op 13 oktober jl. nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd.

Artikel Dagblad van het Noorden 19 mei 2020

Artikel Dagblad van het Noorden 19 mei 2020

In het Dagblad van het Noorden van 19 mei 2020 verscheen een artikel over Het Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl dat in maart jl werd ingericht als Covid-huis