Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Donderdag 28 mei 2020

BEZOEK WEER MOGELIJK BIJ DE HOVEN

Sinds maandag 11 mei 2020 is voor 26 verpleeghuislocaties in Nederland de bezoekregeling versoepeld. Omdat de eerste ervaringen positief zijn, is het nu ook mogelijk voor andere verpleeghuizen en woonzorglocaties weer bezoek te ontvangen.

We zijn blij dat we in de locaties weer bezoek mogen ontvangen, ook al is het bezoek nog wel aan regels gebonden, wat aandacht vraagt van alle betrokkenen. Deze regels zijn bedoeld om de kans op besmetting met het Coronavirus voor de bewoners, cliënten en onze medewerkers zo veel mogelijk tegen te gaan. De belangrijkste regel is dat er voorlopig nog maar 1 vaste bezoeker op bezoek kan komen.

Zoeken naar een balans tussen veiligheid en welbevinden

Er is bij de richtlijnen voor de versoepeling van de bezoekregeling veel aandacht voor de veiligheid, om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. We houden daarbij rekening met de landelijke richtlijnen, maar proberen ook te kijken naar de ‘menselijke maat’ en wat vanuit welbevinden van de bewoners/cliënten wenselijk is. Hoe lastig dat ook is binnen de huidige regelgeving.

Om alles in goede banen te leiden is een plan van aanpak opgesteld.


Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak is besproken door de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Advies Raad. Zij hebben laten weten hiermee in te stemmen evenals de Specialist Ouderengeneeskunde die betrokken is bij het Coronateam.

Werkwijze per locatie

Op basis van het Hovenbrede plan van aanpak is per locatie, in overleg met de locatie cliëntenraad en medewerkers, specifieke invulling gegeven aan het Plan van Aanpak voor de locatie.

De bewoners en hun verwanten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vaste bezoeker

Op alle locaties wordt de bewoner/cliënt die dit zelf aan kan geven door de EVV (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) of een andere zorgmedewerker gevraagd of en van wie hij/zij bezoek wil ontvangen. Dit is de ‘vaste bezoeker’ en dat wordt vastgelegd in het zorgleefplan van de bewoner. De contactpersoon van de bewoner wordt hierover geïnformeerd door de EVV-er of een andere zorgmedewerker.

Als een bewoner/cliënt dit niet zelf kan aangeven, wordt de keuze voor bezoek gemaakt in samenspraak met de eerste contactpersoon en de zorgmedewerker. Dit wordt ook vastgelegd in het zorgleefplan.

Het bezoek

Na het plannen van een afspraak wordt vóór het eerste bezoek telefonisch contact opgenomen met de vaste bezoeker. In dit gesprek wordt een aantal vragen over de gezondheid van de bezoeker gesteld. Ook wordt besproken waar het bezoek plaatsvindt en worden de voorzorgsmaatregelen besproken die in acht genomen dienen te worden om besmetting van bewoners/cliënten en medewerkers te voorkomen. Er wordt ook besproken of het noodzakelijk is een mondneuskapje te dragen. Bezoekers dragen een mondkapje als de bewoner/cliënt niet goed de anderhalve meter afstand kan hanteren.

Afspraken over de frequentie en duur van het bezoek

Per bewoner kan 1 vaste bezoeker op bezoek komen. Frequentie en tijdsduur is afhankelijk van de situatie in de locatie en de mogelijkheden die er zijn om te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als de vaste bezoeker ziek is kan iemand anders komen maar dit kunnen geen huisgenoten zijn van de zieke bezoeker.

Er wordt toegezien op de persoonlijke hygiëne van de vaste bezoeker. Voorafgaand aan het bezoek wordt de vaste bezoeker gebeld en wordt er gesproken over de gang van zaken bij het bezoek. In dat gesprek worden ook de maatregelen rond persoonlijke hygiëne doorgenomen met een checklist. Bij de ingang van de locatie wordt de bezoeker opgewacht en wordt de checklist nogmaals doorgenomen. Als een van de vragen van de checklist met ‘ja’ beantwoord wordt kan de vaste bezoeker helaas niet komen.

Spreiding bezoek

Bezoek vindt 7 dagen per week plaats tussen pakweg 10.00 uur en
12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Afhankelijk van de locatie of de situatie kunnen de specifieke tijden anders/ruimer zijn. Er komen niet teveel bezoekers tegelijkertijd op de locatie/afdeling.

Bezoek vindt zoveel mogelijk plaats op anderhalve meter afstand van zorg-medewerkers en andere bewoners.
De inrichting van de bezoekruimte zal zo zijn dat de anderhalve meter in acht gehouden kan worden. De bezoeker wordt begeleid naar de bewoner. De bezoeker houdt zich aan de afspraken van het bezoekbeleid van De Hoven en volgt de instructies van de bezoekbegeleider op.

Voor het slagen van een verruiming van het bezoekbeleid is het van belang dat vaste bezoekers zich houden aan het bezoekbeleid.

Hygiëne

Bezoekers passen handhygiëne toe bij binnenkomst van de locatie.
Bij de ingang van de locatie zijn hiervoor faciliteiten voorhanden. De bezoeker ontvangt instructies over de wijze waarop handhygiëne uitgevoerd moet worden.

Bezoekers kunnen een cadeautje/presentje meebrengen. Het meebrengen van huisdieren en consumpties is niet toegestaan.

Cadeautjes en presentjes worden niet rechtstreeks overhandigd maar conform de bestaande afspraken afgegeven.

Begeleiding

Tijdens het bezoek wordt de bezoeker begeleid door het gebouw op weg naar de bewoner/cliënt en weer terug naar de uitgang. Om contact tussen bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te vermijden zullen zorgmedewerkers na het eerste bezoek telefonisch contact opnemen om te horen hoe het bezoekmoment is verlopen, of er vragen zijn en welke zaken aandacht vragen. Uiteraard zal er na het bezoek aandacht zijn voor de bewoner/cliënt, om stil te staan bij hoe het ervaren is en aandacht te hebben voor mogelijke emoties.

Ontmoetingsruimte gescheiden door glas

Intussen blijven de bezoeken in de ontmoetingsruimte ‘gescheiden door glas’ mogelijk, zodat ontmoeting met andere dierbaren ook kan plaatsvinden.

15 juli

Het ministerie heeft aangegeven dat het de bedoeling is om vanaf 15 juli in de locaties de regels weer verder te versoepelen, zodat locaties weer open gaan voor meer dan 1 vaste bezoeker per bewoner.

Algemene informatie

Algemene actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM en de GGD Groningen. Op de website Steffie worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd. Daar vindt u ook de nodige informatie over corona.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan het Coronateam via coronateam@dehoven.nl.Het laatste nieuws

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus

Artikel Dagblad van het Noorden 19 mei 2020

Artikel Dagblad van het Noorden 19 mei 2020

In het Dagblad van het Noorden van 19 mei 2020 verscheen een artikel over Het Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl dat in maart jl werd ingericht als Covid-huis

Videoclip 'Samen maken we De Hoven'

Videoclip 'Samen maken we De Hoven'

Muziek verbindt, muziek is emotie en kan tot steun zijn. Dat hebben we gemerkt de afgelopen tijd. Met die gedachte heeft Joke Arends speciaal voor De Hoven een prachtig lied gemaakt: Samen maken we De Hoven