Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Dinsdag 31 maart 2020

Op 31 maart zijn de coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag
28 april a.s. Dat betekent:

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer informatie
Algemene actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM en de GGD Groningen. Op de website Steffie worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd. Daar vindt u ook de nodige informatie over corona.


Sluiting locaties
Landelijk is besloten dat er geen bezoek meer welkom is in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Een ingrijpend besluit, dat bedoeld is om het risico op besmetting met het coronavirus van de kwetsbare bewoners en de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Dit besluit heeft tot gevolg dat alle locaties van De Hoven uit voorzorg gesloten zijn voor bezoek.

Deze maatregel geldt voor alle familieleden, naasten en alle mensen van buitenaf die geen dringende reden hebben om aanwezig te zijn op de locaties. Dit is een ingrijpende maatregel, dat beseffen we goed. Een maatregel die de Hoven aan het hart gaat. Maar helaas ontkomen we daar in deze uitzonderlijke situatie niet aan. Wij zullen er alles aan doen om het onze bewoners zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.

Verder geldt:

  • Alle overleggen hebben we tot nader orde afgezegd. Dat betreft bijvoorbeeld MDO’s en andere overleggen met familie. Daar waar overleg noodzakelijk is zoeken we in overleg met de betrokkenen de goede vorm daarvoor.
  • Medewerkers reizen niet meer tussen locaties en werken waar mogelijk thuis.
  • Medewerkers beperken hun privéactiviteiten zoveel mogelijk, reizen niet naar besmette gebieden en betrachten alle terughoudendheid in contact met mensen uit besmette gebieden of (mogelijk) besmette personen. Vermijden of beperken zoveel als mogelijk privébezoek aan grote bijeenkomsten en aan familie en vrienden waarvoor gereisd moet worden. Dat geldt ook omgekeerd.

Aanvullende maatregelen voor vrijwilligers
Met vrijwilligers worden specifieke afspraken gemaakt. We vinden het belangrijk dat, waar mogelijk, activiteiten/ondersteuning van vrijwilligers doorgaan, maar wegen dit af tegen de risico’s op basis van noodzaak en urgentie.

Dank voor uw medewerking!
We doen ons uiterste best om het coronavirus buiten de deur te houden. Fijn dat u meewerkt om besmetting van de oudere en kwetsbare bewoners/cliënten van De Hoven te voorkomen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan het Coronateam via coronateam@dehoven.nl.Het laatste nieuws

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus

Speciale zorg voor patiënten met corona in Groningen

Speciale zorg voor patiënten met corona in Groningen

Speciale zorg voor patiënten met corona in Groningen

Dank!

Dank!

Dank voor de serenades, bloemen, tekeningen, taarten en kaarten!

EEN NIEUW ELEKTRONISCH CLIËNTENDOSSIER VOOR DE HOVEN

EEN NIEUW ELEKTRONISCH CLIËNTENDOSSIER VOOR DE HOVEN

Na een grondige voorbereiding met alle betrokkenen, is De Hoven de afgelopen week in Alegunda Ilberi van start gegaan met de implementatie van een nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD)