Verhuizing Geriatrische revalidatiezorg naar Delfzijl

Verhuizing Geriatrische revalidatiezorg naar Delfzijl

Maandag 6 januari 2020

Revalidatiecentrum Eemsdelta: nieuwe naam, logo én locatie

Op 6 januari 2020 is de Geriatrische Revalidatie Zorg van De Hoven en Zonnehuisgroep Noord van Appingedam naar Delfzijl verhuisd. Tegelijkertijd krijgt het een nieuwe naam: Revalidatiecentrum Eemsdelta. Met dit centrum blijft de revalidatiezorg vertrouwd dichtbij in de regio. Ouderen kunnen hier herstellen na bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie, ongeval, ziekte of beroerte. Naast algemene, orthopedische en revalidatie na een beroerte, biedt het centrum ook mogelijkheden voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Verhuizing naar Delfzijl op 6 januari

Zonnehuisgroep Noord en De Hoven werken al sinds januari 2017 succesvol samen op het gebied van geriatrische revalidatiezorg vanuit één locatie. Dat is nu nog in de voormalige locatie Solwerd in Appingedam. Omdat Solwerd plaats maakt voor een schoolcampus, wordt er op 6 januari verhuisd naar Delfzijl, naast het verpleeghuis Vliethoven.

Er is al langer gesproken over een verhuizing. Nu de voorbereidingen in volle gang zijn en het bijna zover is, hebben de medewerkers er veel zin in. Cliënten krijgen een mooie eigen kamer. Er zijn faciliteiten om therapieën te volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorzieningen van het naastgelegen Vliethoven. De zorg en behandeling wordt, net als nu, verleend door een team van deskundigen van Zonnehuisgroep Noord en De Hoven. Er is een grote parkeerplaats en de bus stopt voor de deur. Voor cliënten, familie, behandelaren en verpleegkundigen een goede plek voor revalidatie.

Revalideren in de regio

Grietje Bruining en Mariska Mulder, beide werkzaam binnen het revalidatiecentrum zijn erg blij met de verhuizing naar de nieuwe locatie. Grietje is werkzaam als zorgcoördinator en Mariska als verpleegkundige. “Het is erg belangrijk dat deze vorm van zorg behouden blijft voor de regio en dat De Hoven en Zonnehuisgroep Noord dit samen hebben opgepakt”, aldus Mariska. “Het voelt voor de mensen vertrouwd om in hun eigen regio te revalideren en dat heeft een positief effect op het herstelproces. Familie en vrienden zijn vaak op al op hoge leeftijd en zo kunnen ze toch hun dierbare blijven bezoeken. De partner wordt vaak betrokken bij het proces en doordat de revalidatie in de buurt plaats vindt is dat een stuk makkelijker”.

Grietje “We hebben veel cliënten die herstellen na een knie– of heupoperatie of na een beroerte. Het multidisciplinair team bestaat, naast de directe zorg op de revalidatieafdeling, uit artsen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten en een logopedist. Samen helpen we de revalidant weer op weg naar zelfstandigheid. Het is fijn om hieraan mee te werken. We bieden ook de mogelijkheid om, als het thuis even niet meer gaat, een tijdje aan te sterken in het centrum. En dat komt steeds vaker voor omdat ouderen langer thuis blijven wonen.

We krijgen overigens niet alleen cliënten uit de regio Eemsdelta, maar ook uit Het Hogeland, Blijham en Scheemda weten ze ons te vinden. Regelmatig komen mensen na afloop bij ons langs om te vertellen hoe goed het met hun gaat. En dat doet me erg goed.”

Ontwikkelingen Groninger Zorgakkoord

Door dit samen te organiseren blijft het voor kwetsbare ouderen uit de regio mogelijk om in hun eigen omgeving te revalideren en hoeft men niet uit te wijken naar ‘De Stad’. De behandeling kan thuis voortgezet worden, eventueel met ondersteuning van thuiszorg. Het revalidatiecentrum maakt deel uit van het Groninger Zorgakkoord waaraan beide organisaties meewerken en dat er voor zorgt dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling krijgen. De afspraken uit dit akkoord zijn een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

Een nieuw zorggebouw waar behandelaren van meer zorgorganisaties werken, maakt onderdeel uit van de plannen van het Groninger Zorgakkoord. Maar het zal nog een paar jaar duren voordat zo’n gebouw er is. Daarom hebben De Hoven en Zonnehuisgroep Noord besloten om, ter overbrugging, voor Het Revalidatiecentrum Eemsdelta huisvesting aan De Zwet te realiseren.

Contactgegevens Revalidatiecentrum Eemsdelta:

Zwet 9 E, 9932 AA Delfzijl

Telefoon 0596 68 66 86

Mail info@revalidatiecentrumeemsdelta.nl

Op de foto:

Grietje Bruining en Mariska Mulder

Het laatste nieuws

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Terwijl mensen volop van de zomervakantie proberen te genieten, is het coronavirus met een opmars bezig die we niet moeten onderschatten. Er zijn regionale verschillen zijn, maar ook in de stad Groningen stijgt het aantal besmettingen snel.

Artikel Dagblad van het Noorden 19 mei 2020

Artikel Dagblad van het Noorden 19 mei 2020

In het Dagblad van het Noorden van 19 mei 2020 verscheen een artikel over Het Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl dat in maart jl werd ingericht als Covid-huis

Videoclip 'Samen maken we De Hoven'

Videoclip 'Samen maken we De Hoven'

Muziek verbindt, muziek is emotie en kan tot steun zijn. Dat hebben we gemerkt de afgelopen tijd. Met die gedachte heeft Joke Arends speciaal voor De Hoven een prachtig lied gemaakt: Samen maken we De Hoven