Gronings BBL-Gilde: Snel aan de slag in de zorg. Bron: Ambitie 22 mei 2021

Gronings BBL-Gilde: Snel aan de slag in de zorg. Bron: Ambitie 22 mei 2021

Zaterdag 22 mei 2021

Gildeleren: snel aan de slag inde zorg

De zorg staat al jaren onder druk. Het tekort aan zorgpersoneel en de bijkomende vergrijzing maken de werving van arbeidskrachten van buiten daarom noodzakelijk. Snel vakkundig zorgpersoneel opleiden, hoe doe je dat? Het Gronings BBL-Gilde geeft het antwoord.

In het najaar van 2020 startte het Gronings BBL-Gilde – een samenwerking tussen zeven Groningse zorgaanbieders en het Alfa-college – met een traject waarbij 23studenten en zij-instromers binnen een jaar opgeleid worden voor een baan in de zorg (BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg). Een vergelijkbare opleiding duurt normaal gesproken minstens twee jaar.Bij een gilde kwam van oudsher een gezel in de leer van de meester. Anders gezegd, de leerling leerde van de praktijkexpert zelf. Bij het Gronings BBL-Gilde is dat niet anders. Cursisten die de eenjarige opleiding momenteel volgen, combinerenwerken en leren. Bij de start van de opleiding tekenden zij ook een contract bij een van de zeven aangesloten zorgaanbieders. Tijdens de opleiding krijgen de studenten intensieve begeleiding van praktijkexperts en werk- en leerbegeleiders.

PERSPECTIEF
Voor mensen die een carrière in de zorg ambiëren en willen instromen in het vak, ishet niet aantrekkelijk wanneer zij nog twee jaar of langer moeten studeren voordat ze aan de slag kunnen, vertelt projectleider en initiatiefnemer Jellie van Loon.,,Deze opleiding biedt meer perspectief. Je leert snel en gelijk vanuit de praktijk.Vervolgens krijg je na de opleiding sowieso een baan aangeboden.’’De opleiding is niet voor iedereen weggelegd. Zo ging er een nauwkeurig wervingsproces aan het traject vooraf, aldus Van Loon. ,,De studenten moeten zich een jaar lang volop kunnen inzetten en volledig focussen op deze opleiding. Dat houdt in datje zeker weet dat je zo’n stap durft te nemen. Daarbij is het ook noodzakelijk dat je je thuissituatie op orde hebt.

ONDERWIJSVERNIEUWING
Bij de opleiding die het Gronings BBL-Gilde opzette, was het van belang om onder-wijs voor de zorg anders aan te pakken. In het onderwijs zijn bepaalde lesonderdelen of vaardigheden vaak gebonden aan een tijdvak. Je streept een vak af in jaar 1,of jaar 2, enzovoorts. Bij deze opleiding ligt de focus op vraaggericht werken, in plaats van aanbodgericht. De studenten leren dus direct de vaardigheden die zij tijdens de opleiding in het werk tegenkomen.,,Dat vergt ook een actieve rol van de student zelf. Je krijgt namelijk het lesmateriaal niet in hapklare brokken voorgeschoteld’’, vertelt Dineke Katerberg, directeur-bestuurder van Stichting Westerholm, een van de zeven betrokken zorgaanbieders.Het onderwijs, de praktijk en de betrokken zorgorganisaties bespreken gezamenlijk met de studenten de leervragen van de studenten. Dit leernetwerk waarbij gezamenlijk opleiden voorop staat, betekent volgens de initiatiefnemers dat het onderwijs en de zorg dichter bij elkaar staan.

RESULTAAT
In een reactie laten drie studenten van de opleiding weten dat zij de eigen regie over hun studie, de manier van leren en het versneld behalen van een diploma waarderen. Daartegenover staat wel dat zij de opleiding als intensief ervaren. Geen van hen heeft echter spijt van de keuze voor het versnelde traject.In totaal vielen drie studenten van de beginnende groep af. De overige twintig staan op koers om de opleiding succesvol af te ronden. Nu al krijgen de initiatiefnemers aanvragen binnen van geïnteresseerden die de opleiding ook willen volgen. Het BBL-gilde is een project in ontwikkeling en als het aan de initiatiefnemers ligt dan starten er volgend jaar weer nieuwe studenten met de versnelde BBL-opleiding. Vervolgens moet de opleiding breed uitgerold worden bij alle ROC’s - de Regionale Opleidings Centra voor het mbo - in het Noorden.

Het laatste nieuws

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hier vindt u het laatste nieuws over coronamaatregelen binnen De Hoven

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

PREMIÈRE LUISTERWANDELING ‘EENDRACHT MAAKT KRACHT’

PREMIÈRE LUISTERWANDELING ‘EENDRACHT MAAKT KRACHT’

Vrijdagmiddag 21 mei jl. vond de première plaats van de productie ‘Eendracht maakt kracht’. Deze productie is een luisterwandeling over het Eendrachtterrein in Appingedam en is nu te reserveren.

Gronings BBL-Gilde: Snel aan de slag in de zorg. Bron: Ambitie 22 mei 2021

Gronings BBL-Gilde: Snel aan de slag in de zorg. Bron: Ambitie 22 mei 2021

In Ambitie van 22 mei jl. verscheen een artikel over het Gronings BBL-Gilde Snel vakkundig zorgpersoneel opleiden, hoe doe je dat? Het Gronings BBL-Gilde geeft het antwoord.