Cliëntenraad

De Hoven hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. Om de belangen van bewoners te behartigen, hebben alle locaties een cliëntenraad (Viskenij heeft een bewonerscommissie). De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, bestaande uit bewoners en/of familieleden van bewoners van de woonzorgcentra, die het woonzorgcomplex en de verpleeghuizen vertegenwoordigt. De cliëntenraad voert overleg met de locatiemanager.

Franca Sikkink is aangesteld ter ondersteuning van de cliëntenraad. Zij is te bereiken via e-mail: f.sikkink@dehoven.nl of via telefoonnummer:
06 50036748. De centrale cliëntenraad heeft de bestuurder van De Hoven als gesprekspartner. De voorzitter van de centrale cliëntenraad is mevrouw M. Hoenders.

Contact centrale cliëntenraad: centraleclientenraad@dehoven.nl