Cliëntenraad

De Hoven hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. Om de belangen van bewoners te behartigen, hebben alle locaties een cliëntenraad (Viskenij heeft een bewonerscommissie). De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, bestaande uit bewoners en/of familieleden van bewoners van de woonzorgcentra, die het woonzorgcomplex en de verpleeghuizen vertegenwoordigt. De cliëntenraad voert overleg met de locatiemanager.

De Cliëntenraad van De Twaalf Hoven

Franca Sikkink is aangesteld ter ondersteuning van de cliëntenraad. Zij is te bereiken via e-mail: f.sikkink@dehoven.nl of via 050 3672060. De centrale cliëntenraad heeft de bestuurder van De Hoven als gesprekspartner.

Contact centrale cliëntenraad: centraleclientenraad@dehoven.nl