Stichting De Hoven

De Hoven

De organisatie

Welbevinden staat centraal...

De Hoven levert zorg aan (voornamelijk) kwetsbare ouderen in Noord-Groningen en we helpen hen om zo veel mogelijk door te gaan met het leven, op de wijze die past bij hun levensfase. Daarom stellen we het welbevinden van de individuele oudere centraal in de zorg die we bieden.
Dat doen we allereerst door ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het bieden van thuiszorg, dagopvang, revalidatie of extramurale behandeling. Door het geven van kennis, advies, en behandeling helpen we ouderen en hun mantelzorgers om te gaan met de beperkingen die ontstaan. Voor ouderen die heel kwetsbaar worden hebben en 24-uurs bescherming en zorg nodig hebben, hebben we woonzorgcentra en verpleeghuizen.

We vinden het belangrijk dat ouderen in deze centra en huizen hun eigen gewoontes kunnen blijven houden en met hun familie en vrienden blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. 

De mensen waar zorg aan wordt geleverd zijn veelal geboren en getogen Groningers. De Groningse cultuur staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. In onze vestigingsplaatsen Appingedam, Delfzijl, Bedum, Winsum en Baflo maken we deel uit van de dorpsgemeenschap.

Samenwerking

Om optimaal in te kunnen gaan op de zorgvraag van de oudere, werken we in de zorgketens nauw samengewerkt met huisartsen, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en opleidingsinstituten. Vanwege vergrijzing, ontgroening, krimp, laag sociaal economisch niveau en aardbevingsproblematiek staat de ouderenzorg in de provincie onder druk. De Hoven werkt met een aantal zorginstellingen en Menzis aan een plan voor toekomstbestendige ouderenzorg.


Organogram

Van Zorg Zonder Regels naar Werken aan Welbevinden

Enkele jaren geleden hebben we de mens centraal gezet door middel van het project Zorg Zonder Regels, waarbij het welbevinden van de ouderen bepaalt welke zorg goed is en niet de bureaucratie en regelgeving. Dit project is succesvol afgerond en verder doorontwikkeld naar Werken aan Welbevinden. De medewerkers van De Hoven zijn hierbij nauw betrokken. Medewerkers maken het mogelijk dat de ouderen door kunnen gaan met het leven dat zij gewend zijn, kennen hen goed en kunnen ook de extra aandacht en begeleiding geven als daar om gevraagd wordt. Dit vraagt om een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit. Het antwoord op de vragen en wensen van de ouderen is "ja, tenzij...". Daarbij hebben ook vrijwilligers ook een cruciale rol. Ze zijn niet meer weg te denken bij De Hoven. Zij zetten zich in voor extra zorg en aandacht, waardoor het welbevinden van de ouderen in het dagelijks leven wordt vergroot.

Onderzoek

De Hoven participeert in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) van het UMCG. Een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en het UMCG. Het doel van de samenwerking is het intensiveren van de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en zorgpraktijk om de kwaliteit van zorg en behandeling aan ouderen te verbeteren. De Hoven neemt deel aan de volgende onderzoeken:

- Pilot zorgverbetertraject rond de behandeling en zorg van probleemgedrag bij mensen met dementie.
- Reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie en onbegrepen gedrag in Nederlandse verpleeghuizen.
- Invloed van geluid op gedrag bij mensen met dementie.
- Verband tussen slaap en agitatie.

IGZ rapportage 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in augustus 2015 een toezichtbezoek gebracht aan de locatie Damsterheerd.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de inspecteurs hebben we verbeteringen in gang gezet.

In maart 2016 heeft de inspectie opnieuw de locatie bezocht. De inspecteurs hebben geconstateerd dat de ingezette verbeteringen tot resultaat hebben geleid: de locatie voldoet aan alle normen.
Lees hier de rapportage.

Bestuur

Mevrouw J. H. Nijlunsing, bestuurder

Raad van Toezicht

Mevrouw prof. dr. J.M.M. Hooymans (voorzitter)
Mevrouw drs. J.F. van Leeuwen
De heer J.Otter RA
De heer mr. C.T. Dekker
De heer W. Smink

Fiscaal nummer
80.76.17.180.B01

Perscontact

Hilda Boelens, h.boelens@dehoven.nl, 050 3672060/(06) 53 94 92 50