Samen maken we De Hoven

Samen maken we De Hoven

Ruimte voor dierbaren

De Hoven vindt het belangrijk dat ouderen ook als ze in een van de locaties komen wonen hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie en vrienden kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren.

Familie en naasten voelen de ruimte om op eigen wijze mee te doen in het dagelijks leven van een huiskamer of afdeling. In afdelings/huiskameroverleggen en met de cliëntenraad wordt dit regelmatig geëvalueerd.

De lokale samenleving wordt betrokken bij de activiteiten in de locatie.

Welbevinden

De Hoven werkt vanuit het welbevinden van de individuele bewoners. We verzachten de beperkingen van het ouder worden (het negatieve welbevinden). Waar de bewoner waarde aan hecht, dat stellen we centraal in de dagelijkse zorg (het positieve welbevinden). Op basis van weerkerende gesprekken met bewoners en familie weten de zorgmedewerkers hoe ze het welbevinden van ouderen kunnen helpen vergroten. Zij organiseren samen met bewoners, familie en vrijwilligers het dagelijks leven in de locaties. De ondersteunende diensten dragen bij aan deze leefwereld, door ondersteuning van de locatiemedewerkers.

Midden in de samenleving

We stellen onze zorg ter beschikking aan de ouderen en hun gemeenschappen in de regio. Dat willen we doen door in wederkerigheid deel te nemen aan de leefwereld en de economie van de regionale en plaatselijke samenleving. Het gaat om de leefgemeenschappen, waarin jong en oud in het dagelijks leven samen leven en het gaat om zorgpaden waarin professionals verpleegkundige en (para)medische zorg en behandeling bieden.

De Hoven is er van overtuigd dat alleen in samenwerking in
Noord-Groningen de integrale zorg voor ouderen georganiseerd kan blijven worden. In 2017 zijn daartoe samenwerkingsinitiatieven genomen.

Onderzoek

De Hoven participeert in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) van het UMCG. Een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland en het UMCG. Het doel van de samenwerking is het intensiveren van de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en zorgpraktijk om de kwaliteit van zorg en behandeling aan ouderen te verbeteren. De Hoven neemt deel aan de volgende onderzoeken: Pilot zorgverbetertraject rond de behandeling en zorg van probleemgedrag bij mensen met dementie. Reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij mensen met dementie en onbegrepen gedrag in Nederlandse verpleeghuizen. Invloed van geluid op gedrag bij mensen met dementie. Verband tussen slaap en agitatie.

Het meerjarenplan van UNO-UMCG kunt u via deze link downloaden.


Samenwerkingen

Stichting de Hoven werkt samen met een groot aantal instellingen, gemeenten en bedrijven met als doel te werken aan betere zorg voor ouderen.

Gemeenten

Eemsdelta en Het Hogeland.

Lokale en regionale partijen

Huisartsen, welzijnsinstellingen, plaatselijke ondernemers, regionale zorgaanbieders

Ziekenhuizen

Universitair Medisch Centrum Groningen, Martini Ziekenhuis Groningen, Ommelander Ziekenhuisgroep

Onderwijsinstellingen

Rijks Universiteit Groningen, Noorderpoort College, Alfa College, Hogeschool SDO (Stichting Deeltijd Opleidingen), Hanzehogeschool Groningen, Calibris.

Overige partijen

Provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), o.a. voor Experiment Regelarme Instellingen (ERAI), Zorgkantoor Menzis, Jobber, Platform Eemsdelta, Netwerk Ketenzorg Dementie, Palliatieve Netwerk,Groninger dorpen, Groninger Huis, Vestia, Woonzorg Nederland, Nationaal Programma Ouderen (NPO), Hanze Kenniscentra, Nationaal Coördinator Groningen, Brancheorganisaties, Zorgplein Noord