Clienten en familie

Visie De Hoven

De Hoven biedt wonen met verzorging en behandeling (intramuraal wonen). Het verblijf is kortdurend als mensen voor terminale zorg komen, moeten herstellen of revalideren. Het verblijf is langdurend als mensen vanwege bijvoorbeeld dementie of fysieke klachten niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Voor deze kwetsbare mensen met complexe zorgvragen biedt De Hoven een leefomgeving waarin mensen op hun eigen wijze kunnen wonen of revalideren. De Hoven vindt het belangrijk dat bewoners en hun familie zelf betekenis kunnen blijven geven aan het leven. De zorg en huisvesting moeten veilig zijn en kwaliteit bieden, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke zorgvragen.

Bij lichtere zorgvragen kan men in aanmerking komen voor professionele zorg, maar wordt de zorg in de eigen (huur) woning gegeven. Naast de revalidatiezorg en kortdurend verblijf. Voor kortdurende zorg na een ziekenhuisbehandeling of om een opname in een ziekenhuis te voorkomen, kunt u ook bij De Hoven terecht. Hebt u een indicatie voor langdurige zorg en woont u thuis, maar hebt u tijdelijk opvang nodig in één van onze huizen, dan is dat uiteraard mogelijk.
In al onze locaties zijn er mogelijkheden voor partners om mee te verhuizen naar het verpleeg -of verzorgingshuis. Er zijn niet overal en altijd tweepersoonskamers beschikbaar, maar wij kunnen met u zoeken naar een passende oplossing. Heeft u hier specifieke vragen over, dan kunt u contact opnemen met de manager van de locatie.
Het is mogelijk om, tegen geringe kosten, te logeren in onze huizen. Bijvoorbeeld wanneer u nog thuis woont en het even niet gaat met de mantelzorg of thuiszorg.

We verwijzen u hiervoor naar de actuele prijslijst.

De Hoven vindt dat de mensen die bij ons wonen of revalideren moeten kunnen doorgaan met het leven, op de wijze die past bij hun levensfase. Ook als mensen heel kwetsbaar worden, is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie en vrienden kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. Het welbevinden van ouderen staat daarom centraal in onze zorg. We nodigen familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven.

Om de zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren maken wij gebruik van diverse vormen van domotica (techniek in huis).

Er is plaats...

Mocht u besloten hebben bij De Hoven te komen wonen of te revalideren, dan hopen wij u zo spoedig mogelijk te mogen verwelkomen. Klik hier voor de mogelijkheden die we bieden per locatie.

Eerste contactpersoon

De eerste contactpersoon is een onmisbare schakel in de communicatie tussen de bewoners, hun familie en naasten en de zorgmedewerkers van De Hoven. Omdat de eerste contactpersoon de bewoner van dichtbij kent en bekend is met de achtergrond, levensopvatting en voorkeuren van de bewoner, kan hij of zij de juiste afwegingen maken, zodat er wordt gehandeld in het belang van de bewoner. Meer informatie kun u lezen in de brochure Eigen regie en vertegenwoordiging van Actiz.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg en een indicatie daarvoor heeft, kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt de cliënt of diens naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van de zorg. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Groningen of MEE-Groningen.

Ondersteuning onafhankelijke cliëntondersteuning
Mocht u bij een zorgplanbespreking de behoefte hebben aan een onafhankelijke cliëntondersteuner dan kunt u contact opnemen met:

Zorgbelang Groningen (050 5713999) of MEE Groningen (06 31670021).

Uw mening

De Hoven hoort graag van bewoners, cliënten, naasten of familie hoe ze het wonen en de zorg bij ons ervaren. Wij vragen hen actief om een waardering te vermelden op Zorgkaart Nederland. Die waarderingen zijn nuttig en belangrijk voor cliënten die erover denken om voor De Hoven te kiezen.

Mensen zoeken steeds vaker op internet naar informatie over de kwaliteit van zorg. Zorgkaart Nederland is daar goed op ingesprongen door een site te starten waarop een onafhankelijk overzicht staat van alle zorg. Nuttige en belangrijke informatie voor mensen die erover denken om voor De Hoven te kiezen!

www.zorgkaartnederland.nl