Hoe is het geregeld?

Zorg- en verblijfsvormen kwetsbare ouderen
Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis en kunnen ook steeds langer zelfredzaam zijn. Daardoor zijn er tegenwoordig meer verschillende zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare mensen. In deze brochure van Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn, wie ervoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat.

U betaalt een eigen bijdrage
Naast de vergoeding uit de Wlz, Wmo of Zvw, moet u zelf ook een deel betalen. Wilt u meer weten over de eigen bijdrage Wlz, Zvw of Wmo? Neem dan contact op met het Centraal Administratiekantoor (CAK) via 0800 -1925 (gratis) of www.hetcak.nl Voor vragen over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
Voor alle zorg die De Hoven levert wordt een zorg- en dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de cliënt. In de zorgleveringsovereenkomst staan de individuele afspraken over de zorg beschreven. In deze overeenkomst staat ook:

  • Wie verantwoordelijk is voor uw zorg
  • Afspraken over de inrichting van uw kamer of appartement
  • Informatie over de kwaliteit en de veiligheid
  • De door u te betalen vergoedingen
  • Afspraken over het beëindigen van de overeenkomst

Meer informatie over de zorgverlening van De Hoven kunt u vinden in Zorg verlenen, zorg weigeren, zorg stopzetten lezen.


Meer informatie over het wonen in een WLZ-instelling vindt u op : Zorginstituut Nederland

Extra service
Als u tijdelijk of permanent bij ons komt wonen, wilt u misschien gebruik maken van de extra service en diensten van De Hoven. Dit zijn diensten die buiten uw zorgpakket vallen. Zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement of het wassen van kleding. Er is veel mogelijk. We gaan graag met u in gesprek over uw wensen.Wilt u de aanvullende diensten die wij aanbieden bekijken, met de bijbehorende kosten? Lees dan de prijslijst aanvullende diensten De Hoven 2019.

Ondersteuning onafhankelijke cliëntondersteuning
Mocht u bij een zorgplanbespreking de behoefte hebben aan een onafhankelijke cliëntondersteuner dan kunt u contact opnemen met:

Zorgbelang Groningen (050 5713999) of MEE Groningen (06 31670021).

Voetverzorging

Bent u niet meer in staat zelf uw nagels te knippen? Dan laat De Hoven dat doen door een verzorgende of pedicure. Dat noemen we persoonlijke verzorging.De Hoven heeft met een aantal pedicures afspraken gemaakt. Deze pedicures zijn speciaal opgeleid in het omgaan met mensen met dementie.
De kosten van deze persoonlijke verzorging zijn voor rekening van De Hoven.

Zodra de verzorging van de voeten de zelfzorg overschrijdt (bijvoorbeeld bij kalknagels) wordt de zorg (na overleg met u) gedaan door de pedicure en zijn de kosten voor u. Deze bedragen € 23.50 per keer.

Heeft u diabetes of reuma?

De arts geeft aan of een behandeling door een pedicure noodzakelijk is. De Hoven schakelt dan de pedicure in. De kosten ervan zijn voor De Hoven.

Speciale behandelingen

Wenst u speciale behandelingen, die buiten de reguliere en persoonlijke verzorging vallen, zoals voetmassage, teennagels lakken, eelt en likdoorns verwijderen, dan is dat tegen geldend tarief ook mogelijk bij onze pedicures.

Als u gebruik wilt maken van een ‘eigen pedicure’ is dat uiteraard mogelijk. De kosten en de verrekening zijn dan in alle gevallen wel voor u.