Centrale cliëntenraad


Elke locatie van De Hoven heeft een cliëntenraad. De onderwerpen die in de raad aan de orde komen zijn divers. Het gaat over welzijns- en ontspanningsactiviteiten, voeding en de kwaliteit van het wonen en de zorg. De cliëntenraad overlegt maandelijks met de locatiemanager.

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en in een aantal gevallen heeft zij instemmingsrecht.

De cliëntenraad bestaat uit bewoners/cliënten en familieleden of andere verwanten.

Naast de lokale cliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad. In deze raad zitten de vertegenwoordigers van de lokale raden. De centrale raad behartigt zaken die de meeste locaties aangaan en de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Hoven. Maandelijks is er een overlegvergadering met de bestuurder van
De Hoven.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad van een locatie of wilt u lid worden van de cliëntenraad dan kunt u contact met hen opnemen via de onafhankelijk ondersteuner f.sikkink@dehoven.nl of telefonisch 0650036748.

Ook is er een postbakje in iedere locatie.