Ontmoetingsmarkt: De Tirrel presenteert zich

Vrijdag 17 maart 2017

Op donderdagavond 16 maart vond in De Twaalf Hoven een Ontmoetingsmarkt plaats over de Tirrel: dé toekomstige plek in Winsum waar zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samen komen. De avond werd afgetrapt met de onthulling van het logo. Heel speciaal was toch wel het optreden van een aantal kinderen van de betrokken scholen, die samen met bewoners van De Twaalf Hoven het  speciale Tirrellied ten gehore brachten. 

Vervolgens konden belangstellenden zich op de Ontmoetingsmarkt laten informeren over de mogelijkheden binnen de Tirrel, maar vooral ook ideeën komen brengen. De betrokken schoolbesturen,  De Hoven en de gemeente Winsum hadden deze avond georganiseerd om belangstellenden en andere betrokkenen op een laagdrempelige manier te informeren over de plannen rondom de Tirrel. En om verder met elkaar in gesprek te gaan en samen nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken en in beeld te brengen.

Meer informatie over de Tirrel

Op de homepage van winsum.nl staat meer achtergrondinformatie over het project. Ook kunt u de speciale website van de Tirrel  raadplegen en zijn alle ontwikkelingen ook te volgen via een Facebookpagina en Twitter.

Het laatste nieuws

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

De Groninger Bodembeweging houdt a.s. vrijdag, 19 januari, een demonstratieve fakkeloptocht in de stad Groningen. Bij deze een oproep tot deelname vanuit De Hoven.

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen.Het bedrag wordt gebruikt als bijdrage voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden.

Artikel Dagblad van het Noorden - 4 januari 2018

In het Dagblad van het Noorden van 4 januari j.l. is uitgebreid aandacht besteed aan het landelijk experiment om te komen tot een nieuwe verantwoordingsmethode in de zorg. 9 bewoners en medewerkers van Vliethoven nemen deel aan dit experiment.

Artikel Ommelander Courant  - de Tirrel

Artikel Ommelander Courant - de Tirrel

In de Ommelander Courant van 10 december jl. is een uitgebreid achtergrondartikel verschenen over de Tirrel.