Werken bij De Hoven

Wie zijn we

De Hoven levert zorg aan (voornamelijk) ouderen in de provincie Groningen en helpt hen door te laten gaan met het leven dat ze gewend zijn, ook al wordt dat heel kwetsbaar. Dat doen we allereerst door ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Door het geven van kennis en advies helpt De Hoven ouderen zich voor te bereiden om te gaan met beperkingen.
Met diezelfde kennis en dat advies help De Hoven mantelzorgers voor hun dierbaren te zorgen. Het leefplezier van onze ouderen staat centraal en vanzelfsprekend levert De Hoven de noodzakelijk thuiszorg.

De Hoven vindt het belangrijk dat er optimaal tijd en aandacht is voor de individuele behoeften van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk te kunnen zijn. In dat kader proberen we dan ook te voorkomen dat ouderen langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis verblijven. De mensen waar we zorg aan leveren zijn veelal geboren en getogen Groningers. De Groningse cultuur hebben we dan ook hoog in het vaandel. Om optimaal in te kunnen gaan op de zorgvraag van onze ouderen, werken we nauw samen met andere organisaties en opleidingsinstituten.

Medewerkers van De Hoven zijn enthousiast, deskundig en staan voor hun verantwoordelijkheid. Zij maken het mogelijk dat onze ouderen door kunnen gaan met het leven dat zij gewend zijn en kennen hen goed en kunnen ook de extra aandacht en begeleiding geven als daar om gevraagd wordt. Dit vraagt om een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit. Het antwoord op de vragen en wensen van ouderen is "ja, tenzij ... ". De Hoven maakt deel uit van de dorpsgemeenschap. Medewerkers voelen zich daarbij nauw betrokken. Participatie van medewerkers bij de ontwikkelingen in de organisatie vinden we vanzelfsprekend. Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken bij De Hoven. Zij zetten zich in voor extra zorg en aandacht waardoor het leefplezier van onze ouderen wordt vergroot.

Wat hebben we te bieden?

Als medewerker maak je deel uit van de totale Hoven-organisatie. We zien dan ook graag dat je het bij ons naar de zin hebt. Een prettig werkklimaat en heldere algemene arbeidsvoorwaarden helpen hierbij. Onze algemene arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Daarnaast hebben we een keuzepakket met secundaire arbeidsvoorwaarden. De Hoven heeft een gevarieerd aanbod aan stagemogelijkheden. Naast alle zakelijke en financiële aspecten besteden we ook veel aandacht aan je loopbaan –en ontwikkelingsmogelijkheden. Ons uitgangspunt is dat medewerkers daarbij zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Een dag sfeer proeven? Dat kan altijd Neem contact op met een van onze personeelsadviseurs. Telefoon 050 – 3672060

Kennismaken met…

Maak kennis met Joost Heres, werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij De Hoven!

Het werken als specialist ouderengeneeskunde bij De Hoven

Interesse om bij ons, in het mooie Groningen, te werken als basisarts of specialist ouderengeneeskunde? Wij hebben vacatures.

Vertrouwenspersoon (voor medewerkers)

Een veilige en plezierige werkomgeving maak je vooral met elkaar door op een integere manier met je collega’s om te gaan. Door elkaar aan te durven aanspreken. Zeggen wat wel en niet toelaatbaar is. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan er ook contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon.

Voor De Hoven is dit Desiree Oxley. Je kunt haar bereiken via mobiel: 06-20401958 of via GIMD 088-8008500 en via mail: d.oxley@gimd.nl

Medewerker De Hoven: "Deze locatie van De Hoven is van de bewoners. Zij wonen hier. Als professional ben ik te gast, dus ik pas me aan"