Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Bij De Hoven bepaalt de bewoner wat kwaliteit is. Medewerkers en bewoners geven samen vorm aan het leefplezier van alledag. We vinden het belangrijk dat er tijd en aandacht is voor al onze bewoners. Zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen zijn en door kunnen gaan met het leven dat ze gewend zijn.

Dat kunnen de medewerkers van de Hoven niet alleen, daar hebben we ook de familie én vrijwilligers voor nodig. Ze trekken samen op in het vergroten van het leefplezier van de bewoners. Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken binnen De Hoven. In al onze huizen zetten ruim 525 vrijwilligers zich in voor extra zorg en aandacht voor de bewoners.

Vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet

Het vrijwilligerswerk in de zorg is de afgelopen jaren veranderd en uitgebreid. Als kandidaat-vrijwilliger kun je zelf aangeven wanneer je kunt en voor welke vorm van vrijwilligerswerk je kiest. Weet je dit nog niet, dan kun je komen ‘sfeer proeven’. Bijvoorbeeld door mee te doen met activiteiten, mee te helpen met koken op een huiskamer of meerijden op de bus. Wanneer een vast tijdstip of frequentie niet uitkomt is inzet bij een evenement ook mogelijk, door bijvoorbeeld mee te helpen bij de wandelvierdaagse.

We hebben ook vrijwilligers die hun hobby delen met bewoners. Bijvoorbeeld het samen duiven houden of schaken.

Binnen De Hoven is veel aandacht voor vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers worden dan ook intensief begeleid door een vrijwilligerscoördinator.

Mensen komen binnen met verschillende doelstellingen. Betaald werk vinden via vrijwilligerswerk ligt voor de hand. Een klein deel van de mensen begint aan vrijwilligerswerk met de intentie een betaalde baan te vinden. Dat neemt niet weg dat alle vrijwilligers zeer gemotiveerd zijn om dit prachtige werk te doen. Dat wordt onderstreept door het feit dat er veel vrijwilligers zijn die zich inzetten naast hun betaalde baan.

De inzet van vrijwilligers zal in de toekomst alleen maar toenemen. De Hoven zoekt het contact met de wereld buiten de verpleeg- en verzorgingshuizen nadrukkelijk op. Dit biedt bewoners van de huizen de kans om meer in contact te blijven met de mensen uit hun dorp of wijk en dat is essentieel om het leven te blijven leiden dat je gewend bent.

Belangstelling om vrijwilliger te worden bij De Hoven?

Neem dan contact met ons op en vraag naar de vrijwilligerscoördinator:

Locatie Vliethoven en Damsterheerd
Marjan Curré 0612041004

Locatie Viskenij, Winkheem en De Twaalf Hoven
Greta Kruize 0615438357

Locatie Alegunda Ilberi 050 3012410

Onder andere door vrijwilligers blijven bewoners in contact met de mensen uit het dorp. Dat is belangrijk om het leven te blijven leiden dat bewoners gewend waren.