Vierde editie Week van De Dementie geslaagd!

Vierde editie Week van De Dementie geslaagd!

Donderdag 5 oktober 2017

De vierde editie van De Week van de Dementie zit er weer op. We kunnen terugzien op een geslaagde week. Van het interactieve Maak Contact Festival, met bijdragen van o.a. het Groninger Museum en het Prins Claus Conservatorium tot een aantal zeer boeiende sprekers als prof. dr. Cees Hertogh, prof. dr. Hans Boutellier en Inge Zwerver. Tevens waren er filmavonden georganiseerd met als thema dementie.

Maak contact door middel van muziek!

Het laatste nieuws

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

Oproep vanuit De Hoven tot deelname fakkeloptocht GBB op vrijdag 19 januari a.s.

De Groninger Bodembeweging houdt a.s. vrijdag, 19 januari, een demonstratieve fakkeloptocht in de stad Groningen. Bij deze een oproep tot deelname vanuit De Hoven.

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen

De Tirrel ontvangt 500.000 euro subsidie van de provincie Groningen.Het bedrag wordt gebruikt als bijdrage voor de gezamenlijke ruimtes die niet uit de zorg- en onderwijsgelden gefinancierd kunnen worden.

Artikel Dagblad van het Noorden - 4 januari 2018

In het Dagblad van het Noorden van 4 januari j.l. is uitgebreid aandacht besteed aan het landelijk experiment om te komen tot een nieuwe verantwoordingsmethode in de zorg. 9 bewoners en medewerkers van Vliethoven nemen deel aan dit experiment.

Artikel Ommelander Courant  - de Tirrel

Artikel Ommelander Courant - de Tirrel

In de Ommelander Courant van 10 december jl. is een uitgebreid achtergrondartikel verschenen over de Tirrel.