Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

Vrijdag 28 mei 2021

Een geriatrisch expertisecentrum realiseren voor de gemeente Eemsdelta. Met dat doel ondertekenden zorgorganisaties De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord op 27 mei jl. een convenant. Zodat de zorg voor kwetsbare ouderen, kinderen en gezinnen ook in de toekomst dichtbij beschikbaar blijft.

Het nieuw te ontwikkelen Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl is één van de negen nieuwbouwprojecten uit het Groninger Zorgakkoord (GZA) in het kader van (bevings)bestendige zorg in Groningen. Het GZA gaat verder dan alleen bouwen, er worden ook nieuwe innovatieve zorgconcepten ontwikkeld.

In Expertisecentrum Eemsdelta werken geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg straks intensief met elkaar samen. Ook Revalidatiecentrum Eemsdelta zal zich vestigen in het nieuwe gebouw, met plaats voor 50 revalidanten. In het Expertisecentrum is tevens ruimte om thuiswonende patiënten en cliënten te ontvangen voor diagnostiek en ambulante behandeling.

Innovatieve zorgconcepten

De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord bundelen de krachten om de zorg voor ouderen, kinderen en gezinnen op een nieuwe manier vorm te geven. Zo willen ze de zorg en behandeling in de regio beter aan laten sluiten op de -toekomstige- wensen en behoeften van inwoners in de gemeente Eemsdelta. Hiermee wordt tevens ingespeeld op de vergrijzing en ontgroening van de inwoners en de krapte op de arbeidsmarkt. Het Expertisecentrum Eemsdelta is een unieke en aantrekkelijke werkplek. Het wordt dé leer- en innovatieplek voor de zorg in Noord-Nederland.

Vanuit het Expertisecentrum wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, versterken de betrokken organisatie ketens en wordt kennis en kunde gedeeld. De inzetbaarheid en capaciteit van specialisten wordt door de samenwerking verhoogd, bijvoorbeeld als het gaat om nachtzorg of avond- en weekenddiensten.

Nieuwe, betere afspraken

Met name het tekort aan hoger opgeleide zorgmedewerkers en behandelaren zet de zorg onder druk. Voor de betrokken partijen was dit, onder aanvoering van GZA, aanleiding om vervolgafspraken te maken. De drie zorgorganisaties werken tevens samen in Gold Eemsdelta, een organisatieoverstijgend Geriatrisch Expertisenetwerk.

Met het convenant zijn er nieuwe, betere afspraken gemaakt. Op die manier wordt het voor de drie zorgorganisaties en andere zorgverleners zoals huisartsen makkelijker om regionaal beter samen te werken. Alleen een collectieve oplossing kan leiden tot verbetering van zorg, is de overtuiging van de betrokken partijen. Het is heel belangrijk dat de zorg toekomstbestendig georganiseerd wordt en geen van de betrokken partijen kan dit alleen. Samen kunnen ze dat. Om dat voor elkaar te krijgen zijn nieuwe duidelijke afspraken nodig. Daarom is dit convenant zo belangrijk. Het convenant wordt ondertekend door de bestuurders Nienke Ybema namens Zonnehuisgroep Noord, Jannie Nijlunsing namens de Hoven en Johan Oostinga namens Lentis. Daarom is dit convenant zo belangrijk.

Wethouder Meindert Joostens: “Voor de gemeente Eemsdelta is dit een belangrijk moment, met de komst van het expertisecentrum blijft zorg voor onze kwetsbare inwoners dichtbij. De nieuwe manier van zorgverlening waar deze drie zorgaanbieders voor staan, biedt daarnaast ook kansen voor onze lokale arbeidsmarkt. Een mooi vooruitzicht voor Eemsdelta!”

Het laatste nieuws

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hoe gaat De Hoven om met het coronavirus?

Hier vindt u het laatste nieuws over coronamaatregelen binnen De Hoven

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

Drie zorgpartijen ondertekenen convenant voor realisatie Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl

PREMIÈRE LUISTERWANDELING ‘EENDRACHT MAAKT KRACHT’

PREMIÈRE LUISTERWANDELING ‘EENDRACHT MAAKT KRACHT’

Vrijdagmiddag 21 mei jl. vond de première plaats van de productie ‘Eendracht maakt kracht’. Deze productie is een luisterwandeling over het Eendrachtterrein in Appingedam en is nu te reserveren.

Gronings BBL-Gilde: Snel aan de slag in de zorg. Bron: Ambitie 22 mei 2021

Gronings BBL-Gilde: Snel aan de slag in de zorg. Bron: Ambitie 22 mei 2021

In Ambitie van 22 mei jl. verscheen een artikel over het Gronings BBL-Gilde Snel vakkundig zorgpersoneel opleiden, hoe doe je dat? Het Gronings BBL-Gilde geeft het antwoord.