Stage en opleiding

Wijkleerbedrijf
De Hoven biedt door middel van het WijkLeerbedrijf Winsum in Winkheem mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. In samenwerking met onderwijs (Alfa College), gemeenten (de gemeente Winsum) en Werkplein Noord-Groningen zorgt het WijkLeerbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of studenten een opleiding krijgen en werkervaring opdoen. Tijdens de opleiding helpen de deelnemers kwetsbare wijkbewoners in Winsum (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om informele zorg waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning via de gemeente mogelijk is.

Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de wijk terug.

Binnen het WijkLeerbedrijf is er sprake van dubbele wederkerigheid: van wijkbewoners die informele hulp ontvangen vragen we, voor zover mogelijk, iets terug te doen voor onze deelnemers. Bijvoorbeeld door hen te helpen met de Nederlandse taal, te oefenen met rekenen of door hen te leren fietsen.

Het Twaalf Hoven en Vliethoven Gilde
De Hoven biedt ook Gilde-Leren. In Het Twaalf Hoven en Vliethoven Gilde wordt een groep leerlingen van de opleiding helpende zorg en welzijn (niveau 2) van ROC Noorderpoort en Alfa-college opgeleid. In Vliethoven is ook een niveau 3 Gilde. Ze volgen het onderwijs niet op school, maar in de praktijk. Dit betekent dat (bijna) het gehele opleidingsjaar plaatsvindt in De Twaalf Hoven en Vliethoven. Docenten van beide ROC ‘s zijn dagelijks aanwezig en verzorgen de theorie in een apart leerhome, dat ook de thuisbasis van de leerlingen is. Tevens worden door diverse medewerkers gastlessen verzorgd. De docenten bezoeken de leerlingen en de opleiders veelvuldig op de verschillende praktijkleerplaatsen. Speciaal opgeleide werkbegeleiders van het verpleeghuis zijn dagelijks aanwezig om de leerlingen op hun werkplek het vak en werknemersvaardigheden te leren. De nieuwe vorm van praktijkleren past goed bij deze jongeren. Sinds de start in februari 2013 zijn hun reacties uitsluitend positief. "Zonder Het Twaalf Hoven Gilde had ik mijn diploma niet gehaald. Ik leer beter door veel in de praktijk te zijn. Door te zien en te doen, begrijp ik de theorie". Ook bewoners en personeel reageren enthousiast op de aanwezigheid van de leerlingen. Voordelen Extra begeleiding en praktijkgerichte scholing leidt tot 25% meer uit te reiken diploma's. De vele praktijkervaring maakt de gediplomeerden vakbekwamer en geeft hen meer werknemers-vaardigheden. Daarmee groeien hun kansen op de arbeidsmarkt. Meer dan vijftig procent van de huidige groep leerlingen stroomt door naar de vervolgopleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). Voor De Hoven is nieuwe aanwas van jongeren in de zorg in Noord-Groningen belangrijk. En voor de gemeente Winsum is het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie binnen de gemeentegrenzen te hebben.

Stages
Uiteraard biedt De Hoven als erkend leerbedrijf stagemogelijkheden aan diverse beroepsopleidingen waaronder onder andere:

- Zorg en Welzijn
- Zorgstages medische studenten
- Psychologie
- Economie en HRM
- Horeca

Meer informatie:
Voor meer informatie over studie en stage bij De Hoven kun je contact opnemen met de opleidingsdienst via 050 3672060 of sollicitaties@dehoven.nl