Stichting De Hoven

Luchtfoto Delfzijl

Delfzijl

Vliethoven

Vliethoven is een verpleeghuis met een landelijk karakter, gelegen aan het Damsterdiep. Hier wonen mensen die vanwege lichamelijke klachten of een psychogeriatrische aandoening extra ondersteuning en zorg nodig hebben. De persoonlijke situatie en behoefte van onze bewoners is het uitgangspunt voor de zorg die wij bieden. Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ondersteunen door te gaan met het leven zoals ze dat gewend zijn.

Wonen mèt zorg

Vliethoven heeft drie woonafdelingen: de Kwelder, de Wierde en de Polder, allemaal op de begane grond. De Polder is ingericht voor mensen met vooral lichamelijke klachten die voor korte of langere tijd in Vliethoven wonen. Op de andere drie afdelingen wonen ouderen met psychogeriatrische aandoeningen. Sommige ouderen wonen hier permanent, anderen tijdelijk.
We streven naar een huiselijke sfeer. De woonkamers zijn gezellig ingericht met de meubels en persoonlijke spullen van de bewoners. Ook huisdieren hebben hun eigen plekje. Alle bewoners hebben een eigen eenpersoonskamer.
In onze kleinschalige nieuwbouwwoningen op ’t Loug wordt volgens het concept kleinschalig wonen geleefd. In de huizen wordt een eigen huishouding gevoerd. Zo wordt er dagelijks gekookt en doet men zelf de was.

Extra zorg

Naast de reguliere verpleeghuiszorg biedt Vliethoven palliatieve zorg en vakantieopname.
Er is een speciale unit voor mensen met het syndroom van Korsakov die werkt met een unieke behandelvisie. Uitgangspunt is het bouwen aan een nieuw perspectief en een nieuwe oriëntatie op de samenleving voor deze bewoners.
Vliethoven biedt ook dagbehandeling psychogeriatrie voor mensen die thuis wonen. Zij komen een aantal dagen per week naar het verpleeghuis voor een actief behandelprogramma in groepsverband.
Verder is er een intensieve samenwerking met het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl, waarmee Vliethoven een diagnostisch centrum voor ouderen heeft (geheugenpoli).

Altijd actief

In Vliethoven wordt van alles georganiseerd, in de huiskamer of in de Graanschuur, de centrale ontmoetingsruimte. Overdag maar ook 's avonds en in het weekend bent u hier welkom.
Het aanbod is afgestemd op hun wensen. Regelmatig wordt er gekookt op de afdeling. Verder zijn er kerkdiensten, bioscoop- en zangavonden en organiseren we uitstapjes. Dat Vliethoven een eigen bus heeft, is daarbij natuurlijk ideaal.
Rond het verpleeghuis zijn mogelijkheden voor wandelen, fietsen en vissen aan de eigen vissteiger.

Dagbehandeling

De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in een vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit is helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. Soms is er, bijvoorbeeld ten gevolge van geheugenproblemen, extra ondersteuning nodig. Dagbehandeling Eemsmond kan u die extra ondersteuning bieden! Het uitgangspunt van onze dagbehandeling is dat u thuis blijft wonen en ter ondersteuning een aantal dagdelen de dagbehandeling bezoekt.

Dagbehandeling op maat

Het zorgdragen voor een zinvolle en plezierige dagbesteding is een belangrijk doel van de dagbehandeling. Samen met de bezoeker van de dagbehandeling wordt het individuele dagprogramma samengesteld. Het dagprogramma bevat geheugentraining, sport spel en bewegen.
Daarnaast is er uiteraard gelegenheid om in een prettige en sociale omgeving bezig te zijn met allerlei activiteiten zoals koken, afwassen, knutselen, bloemschikken en wandelen.
Om de bezoekers van de dagbehandeling zo goed mogelijk te ondersteunen worden er specifieke behandelingen geboden vanuit een multidisciplinaire samenwerking tussen o.a. de medewerkers dagbehandeling, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en bewegingstherapeuten.

Veel ervaring

Onze jarenlange ervaring leert dat door het bezoeken van de dagbehandeling het behoud van lichamelijke en geestelijke conditie wordt verlengd en vroegtijdige opname in een verpleeghuis kan worden voorkomen. Daarnaast draagt de dagbehandeling bij aan zorgverlichting van de mantelzorger. De persoonlijk begeleider van de bezoeker onderhoudt vanuit de dagbehandeling het contact met de mantelzorg, biedt een luisterend oor en geeft steun en advies. De bezoekers ervaren veel sociale contacten, gezelligheid en saamhorigheid op de dagbehandeling.

Vervoer

Indien u dit wenst, dan kunnen wij zorgdragen voor gepast vervoer van en naar de dagbehandeling.

Kosten

De kosten voor het bezoeken van de dagbehandeling, inclusief taxivervoer en de warme maaltijd, worden door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed.
Hiervoor heeft u een indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) nodig.
Uw huisarts kan u helpen om de juiste indicatie te krijgen.

Vliethoven revalidatie

Lees verder ›

Eerstelijnszorg

Lees verder ›

Meer informatie?

Wij maken graag tijd voor u vrij.

Vliethoven
Zwet 9
9932 AA Delfzijl
Routebeschrijving

Telefoon: 0596 618944
Locatiemanager: Marga van den Heuvel

Contact cliëntenraad: clientenraadvliethoven@dehoven.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het opnamebureau : 0596 618944 / opnamebureau.vliethoven@dehoven.nl

Terug naar Delfzijl