Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bij De Hoven zijn wij servicegericht en staan open voor suggesties en klachten ter verbetering van onze dienstverlening. Wij zien klachten als een gratis advies, een mogelijkheid om nieuwe klachten te voorkomen en om het vertrouwen van cliënten te behouden of te herwinnen. Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, dan wil De Hoven daar zorgvuldig mee omgaan. De wijze waarop u aandacht kunt krijgen voor uw klacht en de manier waarop De Hoven hier mee om gaat, staat beschreven in de klachtenregeling van De Hoven.

De Hoven heeft ook een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon aangesteld. Vindt u geen of onvoldoende gehoor op de locatie waarover u een klacht heeft, dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon. Hij kan u verder helpen en is te bereiken via:

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon De Hoven
dhr P. Volleberg, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen Tel. 06 34280738
E-mail : vertrouwenspersoon@zorgbelang-groningen.nl

Voor klachten die betrekking hebben op de BOPZ kunt u terecht bij:
Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen
Postbus 6008 9702 HA Groningen

Meer informatie?
- Folder klachtenregeling voor cliënten

- Klachtenregeling voor cliënten

- Infographic Klachtenprocedure


"Iedere klacht is een kans tot verbetering"