Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bij De Hoven zijn wij servicegericht en staan open voor suggesties en klachten ter verbetering van onze dienstverlening. Wij zien klachten als een gratis advies, een mogelijkheid om nieuwe klachten te voorkomen en om het vertrouwen van cliënten te behouden of te herwinnen. Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, dan wil De Hoven daar zorgvuldig mee omgaan. De wijze waarop u aandacht kunt krijgen voor uw klacht en de manier waarop De Hoven hier mee om gaat, staat beschreven in de klachtenregeling van De Hoven.

De Hoven heeft ook een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon aangesteld. Vindt u geen of onvoldoende gehoor op de locatie waarover u een klacht heeft, dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon. Hij kan u verder helpen en is te bereiken via:

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon De Hoven
dhr. Harm Janssen, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen Tel. 06 55453963
E-mail : vertrouwenspersoon@zorgbelang-groningen.nl


Wet zorg en dwang (WZD)
Voor klachten die betrekking hebben op de beslissingen die vallen onder de Wet zorg en dwang kunt u terecht bij de Klachtencommissie onvrijwillige zorg. U kunt ze benaderen via www.kcoz.nl
Op deze website van de klachtencommissie onvrijwillige zorg vindt u de procedure voor het indienen van een klacht.

Bewoners/familie kunnen zich rond klachten over onvrijwillige zorg laten bijstaan door een cliëntvertrouwenspersoon WZD. Voor cliënten in Groningen is daarvoor een cliëntvertrouwenspersoon WZD van Quasir beschikbaar : mevr. Jane Kral. Zij is per mail bereikbaar via cvp@quasir.nl en telefonisch via 0682532493.

Meer informatie?
- Klachtenregeling cliënten De Hoven
- Folder klachtenregeling voor cliënten
- Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon WZD


"Iedere klacht is een kans tot verbetering"