Vrienden van De Twaalf Hoven

Door middel van schenkingen, donaties, subsidies enz. wil de stichting het wonen in De Twaalf Hoven voor de bewoners en dagbehandelinggasten zo aangenaam mogelijk maken.

Jaarlijks stelt het bestuur een bestedingsplan op vanuit de inkomsten. Verder spant het bestuur zich in om jaarlijks fondsen en donateurs te werven. Hiervoor maken zij gebruik van o.a. de informatievoorziening binnen De Twaalf Hoven.

De stichting zorgt er ook zelf voor dat zij bekend zijn bij familie en (nieuwe) bewoners van De Twaalf Hoven. Minimaal twee keer per jaar komt het bestuur bij elkaar en bespreekt met de dagelijkse leiding van De Twaalf Hoven plannen en ontwikkelingen van de stichting als ook van De Twaalf Hoven.
Jaarlijks wordt een activiteitenverslag en een financieel jaarverslag opgesteld. Deze kan op verzoek aangevraagd worden. Zie hiervoor de contactgegevens.

Activiteiten van de Stichting:

In het navolgende zal een kort overzicht worden gegeven van de door de stichting uitgevoerde projecten.

  • Foto- en videocamera’s
  • Aankleding van de loopgangen in het gebouw met een beeldengroep, expositievitrines en diverse schilderijen.
  • Een aangepaste personenbus, in beheer bij de stichting ‘Busje komt zo’ voor het vervoer van de bewoners.
  • Vernieuwing audio en projectiesysteem in de Kapschuur (grote gemeenschapsruimte).
  • Aankoop van elektrische ‘open haarden’ in de huiskamers.
  • Aanschaf van een elektrische duofiets.
  • Aanschaf van een aangepaste electrokar.

Fiscaalnummer:
8060.57.592

Financiële positie 2021 en 2022
Evenals de voorgaande jaren en mede ten gevolge van de coronamaatregelen zijn geen financiële acties door het bestuur ondernomen. Derhalve is het vermogen nagenoeg gestabiliseerd. Het vermogen bedroeg in de afgelopen twee jaren:

31 december 2021: 11.592,90 euro
31 december 2022: 11.371, 71 euro

Balans/verlies en winst 2021

Balans/verlies en winst 2022

Contactgegevens

U kunt de stichting Vrienden van de Twaalf Hoven bereiken :
Telefonisch: 0595-441903
E-mail:info@artdunord.nl
Of via het secretariaat van De Twaalf Hoven

Bestuurssamenstelling:

De stichting bestaat uit:

Mevrouw M. Siersema, voorzitter
Mevrouw J. Slob, secretaris
De heer G.P. van der Noord, penningmeester
Mevrouw J. Wouda, bestuurslid.

De leden van het Bestuur doen dit op geheel vrijwillige basis; ze ontvangen hiervoor geen vergoeding. De stichting heeft geen personeel.