Vliethoven, Delfzijl

Vliethoven, Delfzijl

Wonen met zorg

Vliethoven heeft drie woonafdelingen: de Kwelder, de Wierde en de Polder, allemaal op de begane grond. De Polder is ingericht voor mensen met vooral lichamelijke klachten die voor langere tijd in Vliethoven wonen. Op de andere drie afdelingen wonen ouderen met psychogeriatrische aandoeningen. Sommige ouderen wonen hier permanent, anderen tijdelijk. We streven naar een huiselijke sfeer. De woonkamers zijn gezellig ingericht met de meubels en persoonlijke spullen van de bewoners. Ook huisdieren hebben hun eigen plekje. Alle bewoners hebben een eigen eenpersoonskamer. In onze kleinschalige nieuwbouwwoningen op ’t Loug wordt volgens het concept kleinschalig wonen geleefd. In de huizen wordt een eigen huishouding gevoerd. Zo wordt er dagelijks gekookt en doet men zelf de was.

Extra zorg

Naast de reguliere verpleeghuiszorg biedt Vliethoven palliatieve zorg en vakantieopname.

Dagcentrum Eemsmond

De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in een vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit is helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. Soms is er, bijvoorbeeld ten gevolge van geheugenproblemen, extra ondersteuning nodig. Het dagcentrum Eemsmond kan u die extra ondersteuning bieden. Het uitgangspunt van onze dagbehandeling is dat u thuis blijft wonen en ter ondersteuning een aantal dagdelen de dagbehandeling bezoekt.

Het dagcentrum Eemsmond biedt de mogelijkheid voor dagbesteding en dagbehandeling. Voor dagbesteding is het mogelijk om een indicatie te krijgen via de gemeente, de WMO. Hierbij is het vervoer inclusief en voor de maaltijd vragen wij een geringe vergoeding.

Voor de dagbehandeling heeft u een indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) nodig. Uw huisarts of casemanager kan u helpen om de juiste indicatie te krijgen. De kosten voor het bezoeken van de dagbehandeling, inclusief taxivervoer en de maaltijd, worden door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed.

Korsakov en niet aangeboren hersenletsel

De Hoven biedt op Vliethoven woonruimte en zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Of het nu gaat om Korsakov, de gevolgen van een beroerte of een andere reden waardoor cliënten niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Wonen

Deze zorg die de Hoven biedt is uniek in Nederland. Het leven van onze bewoners moet voor zover mogelijk doorgaan zoals zij dat gewend zijn. Behoud van voldoende privacy is hierbij belangrijk. Alle bewoners hebben een eigen slaapkamer en kunnen gebruik maken van de gezamenlijke huiskamers. Bij het vormgeven van het dagelijks leven staat bij ons een duidelijke en herkenbare structuur centraal. Binnen deze structuur wordt een prettige leef- en woonomgeving geboden en worden eventuele mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke terugkeer in de maatschappij onderzocht. Dit trachten we samen met de bewoner te bereiken middels herstel of uitbreiding van de woon-, werk en leefomstandigheden. Ontwikkeling van de zelfstandigheid is een belangrijke pijler voor het welbevinden van de bewoner. Dit wordt gerealiseerd middels training in het weer oppakken van dagelijkse activiteiten, passend bij het niveau van zelfstandigheid van de individuele bewoner.

Werken

Binnen de vaste dagstructuur worden arbeidsmatige werkzaamheden geboden. In de werkplaats wordt door de activiteitenbegeleiding onderzocht wat de individuele mogelijkheden en interesses zijn. Het doel is om vaardigheden in stand te houden en indien mogelijk te vergroten, voor een versterkt gevoel van eigenwaarde. Naast een zinvolle activiteit staat het plezier centraal en worden sociale contacten en samenwerking gestimuleerd.

Sport

Sport en beweging is een belangrijk onderdeel van de dagstructuur. Onder begeleiding van de bewegingstherapeut worden kleine doelen gesteld die stapsgewijs worden aangepakt.

Ontspanning

De cliënt kan invulling geven aan de eigen vrije tijd. Daarnaast worden er regelmatig centrale activiteiten aangeboden ter ontspanning. Ook is er aandacht voor het op een persoonlijke wijze invulling geven aan feestdagen en andere belangrijke gebeurtenissen.

Altijd actief

In Vliethoven wordt van alles georganiseerd, in de huiskamer of in de Graanschuur, de centrale ontmoetingsruimte. Overdag maar ook 's avonds en in het weekend bent u hier welkom. Regelmatig wordt er gekookt op de afdeling. Verder zijn er kerkdiensten, bioscoop- en zangavonden en organiseren we uitstapjes. Dat Vliethoven een eigen bus heeft, is daarbij natuurlijk ideaal. Rond het verpleeghuis zijn mogelijkheden voor wandelen, fietsen en vissen aan de eigen vissteiger.

De buurtbewoners zijn uiteraard van harte welkom bij de activiteiten.

Het zorgleefplan

Binnen Vliethoven wordt gewerkt met het zorgleefplan. In het zorgleefplan staan de wensen, behoeften en doelen die samen zijn opgesteld praktisch en concreet beschreven. Naast zorg vindt er begeleiding en behandeling plaats vanuit een multidisciplinair team, bestaande uit o.a. artsen, fysiotherapeuten en psychologen.

Veiligheid

Er wordt op een verantwoorde manier begeleiding geboden in de omgang met zaken zoals alcoholgebruik en financiën. Wij bieden beschermd wonen en 24 uur per dag professionele zorg. Samen werken we aan een verantwoorde manier van leven in vrijheid, binnen een duidelijke structuur.

Financiering

Wanneer u gebruik wilt maken van onze eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en/of psychologie, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. De behandeling kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.

Meer informatie?
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Vliethoven
Zwet 9
9932 AA Delfzijl
Routebeschrijving

Telefoon: 0596 618944
Locatiemanager: Janny Meijering

Contact cliëntenraad: clientenraadvliethoven@dehoven.nl

"Het voelt niet als 'op visite' gaan' ik ga gewoon naar mijn moeder. Ik denk 'ik moet naar haar toe' en dan pak in mijn fiets en ga erheen".

Dochter bewoner

Zorgbemiddeling

Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen De Hoven kunt u contact opnemen met het team Zorgbemiddeling.
Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bereikbaar via

0595 44 66 88
zorgbemiddeling@dehoven.nl

Rondleiding Vliethoven