Vliethoven, Delfzijl

Vliethoven, Delfzijl

Wonen met zorg

Vliethoven heeft drie woonafdelingen: de Kwelder, de Wierde en de Polder, allemaal op de begane grond. De Polder is ingericht voor mensen met vooral lichamelijke klachten die voor langere tijd in Vliethoven wonen. Op de andere drie afdelingen wonen ouderen met psychogeriatrische aandoeningen. Sommige ouderen wonen hier permanent, anderen tijdelijk. We streven naar een huiselijke sfeer. De woonkamers zijn gezellig ingericht met de meubels en persoonlijke spullen van de bewoners. Ook huisdieren hebben hun eigen plekje. Alle bewoners hebben een eigen eenpersoonskamer. In onze kleinschalige nieuwbouwwoningen op ’t Loug wordt volgens het concept kleinschalig wonen geleefd. In de huizen wordt een eigen huishouding gevoerd. Zo wordt er dagelijks gekookt en doet men zelf de was.

Extra zorg

Naast de reguliere verpleeghuiszorg biedt Vliethoven palliatieve zorg en vakantieopname.

Dagcentrum Eemsmond

De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in een vertrouwde omgeving te blijven wonen. Dit is helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. Soms is er, bijvoorbeeld ten gevolge van geheugenproblemen, extra ondersteuning nodig. Het dagcentrum Eemsmond kan u die extra ondersteuning bieden. Het uitgangspunt van onze dagbehandeling is dat u thuis blijft wonen en ter ondersteuning een aantal dagdelen de dagbehandeling bezoekt.

Het dagcentrum Eemsmond biedt de mogelijkheid voor dagbesteding en dagbehandeling. Voor dagbesteding is het mogelijk om een indicatie te krijgen via de gemeente, de WMO. Hierbij is het vervoer inclusief en voor de maaltijd vragen wij een geringe vergoeding.

Voor de dagbehandeling heeft u een indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) nodig. Uw huisarts of casemanager kan u helpen om de juiste indicatie te krijgen. De kosten voor het bezoeken van de dagbehandeling, inclusief taxivervoer en de maaltijd, worden door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed.

Altijd actief

In Vliethoven wordt van alles georganiseerd, in de huiskamer of in de Graanschuur, de centrale ontmoetingsruimte. Overdag maar ook 's avonds en in het weekend bent u hier welkom. Regelmatig wordt er gekookt op de afdeling. Verder zijn er kerkdiensten, bioscoop- en zangavonden en organiseren we uitstapjes. Dat Vliethoven een eigen bus heeft, is daarbij natuurlijk ideaal. Rond het verpleeghuis zijn mogelijkheden voor wandelen, fietsen en vissen aan de eigen vissteiger.

De buurtbewoners zijn uiteraard van harte welkom bij de activiteiten.

Het zorgleefplan

Binnen Vliethoven wordt gewerkt met het zorgleefplan. In het zorgleefplan staan de wensen, behoeften en doelen die samen zijn opgesteld praktisch en concreet beschreven. Naast zorg vindt er begeleiding en behandeling plaats vanuit een multidisciplinair team, bestaande uit o.a. artsen, fysiotherapeuten en psychologen.

Veiligheid

Er wordt op een verantwoorde manier begeleiding geboden in de omgang met zaken zoals alcoholgebruik en financiën. Wij bieden beschermd wonen en 24 uur per dag professionele zorg. Samen werken we aan een verantwoorde manier van leven in vrijheid, binnen een duidelijke structuur.

Financiering

Wanneer u gebruik wilt maken van onze eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en/of psychologie, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. De behandeling kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar.

Meer informatie?
Wij maken graag tijd voor u vrij.

Vliethoven
Zwet 9
9932 AA Delfzijl

Telefoon: 0596 618944
Locatiemanager: Janny Meijering

Bereikbaarheid
Vliethoven is goed bereikbaar met het OV en per fiets. Zie de routebeschrijving voor de mogelijkheden.

Routebeschrijving

"Het voelt niet als 'op visite' gaan' ik ga gewoon naar mijn moeder. Ik denk 'ik moet naar haar toe' en dan pak in mijn fiets en ga erheen".

Dochter bewoner

Zorgbemiddeling

Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen De Hoven kunt u contact opnemen met het team Zorgbemiddeling.
Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur bereikbaar via

0595 44 66 88
zorgbemiddeling@dehoven.nl

Rondleiding Vliethoven