Wachtlijst

Actuele wachttijden De Hoven

Op het moment dat bekend wordt dat iemand 24- uurs zorg nodig heeft, wordt er een indicatie aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Nadat het CIZ een indicatie heeft afgegeven voor de Wet langdurige zorg (Wlz), kan het zijn dat er een wachttijd aanbreekt voordat de cliënt kan komen wonen in het huis van eerste voorkeur.

Vanaf het moment dat iemand een indicatie heeft voor de Wlz, heeft men recht op deze zorg. De zorg kan thuis plaatsvinden of in een verzorgings- en/of verpleeghuis. Meestal is er in het huis van eerste voorkeur niet direct plaats. Dan wordt eerst samen met de cliënt besproken welke mogelijkheden er zijn. Als inzet van thuiszorg ontoereikend is, kan het betekenen dat de cliënt eerst in een ander huis tijdelijk komt wonen. Dit noemen we overbruggingszorg, totdat het huis van eerste voorkeur een geschikte plek vrij heeft om te wonen. Gedurende deze wachttijd wordt er geregeld contact onderhouden met de cliënt of diens contactpersoon door de adviseur Zorgbemiddeling om te informeren naar de actuele stand van zaken.

De wachttijd is afhankelijk van de locatie waarvoor gekozen is, het vrijkomen van een kamer/appartement, de urgentie en het soort zorg: verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg somatiek (staat voor mensen met een lichamelijke aandoening) of verpleeghuiszorg psychogeriatrisch (staat voor mensen met een vorm van dementie).

Status wachtlijst:

De wachtlijst zegt niet alles, omdat de een zich uit voorzorg vroegtijdig op een wachtlijst zet maar het thuis nog redt en de ander urgent een plek nodig heeft. Sinds 2021 maken de zorgkantoren in de wachtlijst daarom het volgende onderscheid:

  • urgent wachtend: de situatie is ernstig en iemand moet zo snel mogelijk worden opgenomen
  • actief wachtend: de situatie is zorgelijk, maar iemand kan nog even wachten
  • wachten op voorkeur: iemand wil binnen een jaar worden opgenomen op de plaats van voorkeur
  • wachten uit voorzorg: iemand wil nog niet worden opgenomen en wil uit voorzorg op de wachtlijst staan.

Klik hier voor de actuele wachtlijst.

Om een indruk te geven van het aantal wachtenden hebben we een onderscheid gemaakt tussen de cliënten die actief op de wachtlijst staan met een hoge urgentie (urgent en actief wachtend) en de cliënten die wachten op voorkeur met een lagere urgentie. De cliënten die wachten uit voorzorg zijn wel in beeld voor de wachtlijst, maar bouwen geen wachttijd op. Ze doen derhalve niet mee met de wachtlijst en worden daarom niet mee geteld.